Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với 02 khu đất trên địa bàn quận Cẩm Lệ
Đăng ngày 06-06-2023 14:47, Lượt xem: 219

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

I. TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA NGƯỜI CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

1. Tên của ngƣời có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng (được UBND thành phố Đà Nẵng giao quản lý, triển khai đấu giá quyền sử dụng đất).

2. Địa chỉ: Số 106 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

II. TÊN TÀI SẢN, SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ

1. Tên, vị trí, diện tích tài sản đấu giá:

- Khu đất ký hiệu A2-8 (xây dựng Viện Dưỡng lão) thuộc Khu E2 mở rộng (giai đoạn 1) phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; vị trí: 03 mặt tiền các đường các Trần Nam Trung, Trần Quốc Thảo, Liêm Lạc 5; diện tích: 10.964m2 .

- Khu đất ký hiệu A2-15 (xây dựng Trường liên cấp quốc tế) thuộc Khu E2 mở rộng (giai đoạn 1) phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; vị trí: 04 mặt tiền các đường Trần Nam Trung, Lương Khắc Ninh, đường quy hoạch 10,5m và 7,5m; diện tích: 18.698m2 .

(Chi tiết theo File đính kèm)

2. Số lƣợng tài sản đấu giá: 02 khu đất 3. Chất lƣợng tài sản đấu giá:

- Hiện trạng các lô đất: Khu đất đã thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng.

- Tài sản gắn liền trên các khu đất: Không có.

4. Hình thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức đấu giá trực tuyến

III. GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(Chi tiết theo File đính kèm)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác