Tăng cường nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh cho học sinh trên địa bàn huyện Hòa Vang
Đăng ngày 12-09-2023 04:55, Lượt xem: 22

UBND thành phố ban hành Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 30-8-2023 phê duyệt tiếp nhận phi dự án Hỗ trợ hệ thống xử lý nước uống liền dùng cho học sinh, do Tổ chức Viet Dreams (Hoa Kỳ) tài trợ, với tổng trị giá trên 115 triệu đồng.

Cụ thể, Tổ chức Viet Dreams hỗ trợ hệ thống xử lý nước uống liền dùng cho gần 300 học sinh đang học tại 2 trường thuộc huyện Hòa Vang, gồm: trường Tiểu học Hòa Phước, thôn Quá Giáng, xã Hòa Phước; trường Mầm non Hòa Nhơn, thôn Ninh An, xã Hòa Nhơn, với mục tiêu tăng cường nguồn nước sạch, đảm bảo vệ sinh, bảo vệ sức khỏe cho học sinh trên địa bàn huyện Hoa Vang. Khoản viện trợ được tiếp nhận và lắp đặt tại hai trường trong năm 2023.

Sau khi được UBND thành phố phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ nêu trên, UBND huyện Hòa Vang có trách nhiệm chỉ đạo Trường Tiểu học Hòa Phước và Trường Mầm non Hòa Nhơn căn cứ Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 6-4-2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước để phối hợp với Kho bạc nhà nước thực hiện thủ tục ghi thu ghi ngân sách, đồng thời quản lý tài sản theo đúng quy định.

UBND thành phố giao UBND huyện Hòa Vang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ đúng mục đích; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 8-7-2020 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức nước ngoài dành cho Việt Nam và Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 6-4-2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác