Lịch công tác tuần 44 năm 2023 của Lãnh đạo UBND thành phố
Đăng ngày 30-10-2023 07:27, Lượt xem: 416
 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai 30/10

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh làm việc với các đơn vị về dự án “Khu du lịch sinh thái hồ Đồng Xanh - Đồng Nghệ”.

PHGB, tầng 3

-08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc tại cơ quan

PLV

-08:00: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác định giá đất

HT số 1, tầng 2

-09:30: Phó Chủ tịch Trần Chí Cường dự buổi làm việc tại Văn phòng Chính phủ

Hà Nội

C

 

-14:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh nghe báo cáo những nội dung kết luận Thanh tra Chính phủ thuộc thẩm quyền mà chưa thực hiện.

PHGB, tầng 3

-15:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh,Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp giải quyết đơn thư

PHGB, tầng 3

-14:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe Sở TNMT báo tình hình triển khai các công việc chuyên môn

PH số 1, tầng 3

-14:00: Phó Chủ tịch Trần Chí Cường dự Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (đến hết ngày 10/11/2023)

Hà Nội

Thứ Ba 31/10

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh họp phiên giải trình đơn thư

32 Bạch Đằng

-08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

HT số 1, tầng 2

-08:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp chuyên đề đất đai

PH số 1, tầng 2

C

 

-14:00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp Ban cán sự đảng UBND thành phố

PHGB, tầng 3

-13:30: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị công tác cán bộ của Bảo hiểm xã hội thành phố

43 Xô Viết Nghệ Tĩnh

-15:15: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Đoàn công tác đi Hoa Kỳ

PH số 1, tầng 3

Thứ Tư 01/11

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh đi công tác (cả ngày)

Hà Nội

-08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao (cả ngày)

Hà Nội

-08:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp Hội đồng xét duyệt chung cư

PHGB, tầng 3

C

 

-14:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp giải quyết khiếu nại công dân

P.TCD, tầng 1

Thứ Năm 02/11

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh họp rà soát các dự án

PHGB, tầng 3

-08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội thảo khoa học “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và những vấn đề đặt ra”.

HT Thành uỷ

-10:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng quản lý Quỹ ĐTPT thành phố quý III/2023

18 Yên Bái

-08:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp nghe báo cáo trật tự đô thị quận Sơn Trà

PH số 1, tầng 3

C

 

-14:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh đi kiểm tra thực tế

Theo Ch/trình

-13:45: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh họp Hội đồng thẩm định giá đất

PH số 1, tầng 3

-15:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh nghe báo cáo xử lý nghĩa vụ tài chính một số dự án

PH số 1, tầng 3

-16:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh làm việc với Công ty TNHH Chợ Siêu thị Đà Nẵng

PH số 1, tầng 3

-14:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam đi kiểm tra thực tế khớp nối thoát nước khu vực tuyến đường Nguyễn Như Hạnh

Theo Ch/trình

Thứ Sáu 03/11

 

S

 

-08:00: Chủ tịch Lê Trung Chinh họp rà soát các kết luận về hỗ trợ cho doanh nghiệp

PHGB, tầng 3

-08:00: Phó Chủ tịch Thường trực Hồ Kỳ Minh dự Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

HT Thành uỷ

-08:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam họp Hội đồng thẩm định đồ án QHPK Sân bay

PH số 1, tầng 3

C

 

-14:00: Chủ tịch và các Phó Chủ tịch họp giao ban lãnh đạo UBND thành phố

PHGB, tầng 3

-13:30: Phó Chủ tịch Lê Quang Nam dự Hội nghị giao ban công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường khu vực miền Trung và Tây nguyên

KS sông Hàn, 14 Lý Tự Trọng

Thứ bảy 04/11

 

S

 

-08:30: Phó Chủ tịch Trần Chí Cường nghe báo cáo phương án khai thác, chuyển đổi công năng một số tài sản công

PH số 1, tầng 3

                                                                       

 VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác