Tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số
Đăng ngày 27-11-2023 16:42, Lượt xem: 40

Ngày 25-11, UBND thành phố ban hành văn bản số 6353/UBND-KT về việc triển khai Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18-11-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Cục Thuế thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyền truyền đầy đủ, kịp thời các quan điểm, nhận thức về trách nhiệm thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn thành phố. Trong đó, xác định việc áp dụng hóa đơn điện tử là một trong các giải pháp bắt buộc để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, nhất là đối với các hóa đơn điện tử về điện, xăng dầu,...

Cùng với đó, giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuế trên địa bàn thành phố tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý thuế và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp có quy định sử dụng hóa đơn điện tử mà không thực hiện.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác