Thực hiện Nghị định 78/2023/NĐ-CP của Chính phủ
Đăng ngày 13-12-2023 05:07, Lượt xem: 18

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 4450/VP-KT về việc thực hiện Nghị định 78/2023/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 07/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 22/12/2023.

Theo đó, trước ngày 31/7 hằng năm, Ngân hàng Phát triển Việt Nam xây dựng kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước năm sau gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính với các nội dung gồm: Tình hình triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước năm thực hiện, dự kiến kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước năm sau; Khả năng huy động vốn và cân đối nguồn vốn để thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước; Kế hoạch cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý, vốn điều lệ của Ngân hàng Phát triển Việt Nam để thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước năm sau; Giải pháp điều hành, tổ chức thực hiện và dự kiến kết quả đạt được.

Cũng theo đó, thời hạn cho vay linh động hơn so với quy định cũ. Cụ thể, Ngân hàng Phát triển Việt Nam căn cứ vào kết quả thẩm định dự án, đặc điểm sản xuất, kinh doanh, khả năng thu hồi vốn của từng dự án và khả năng trả nợ của khách hàng để quyết định thời hạn cho vay đối với từng dự án.

Ngoài ra, mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước không thấp hơn 85% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kỳ; ngân sách Nhà nước không cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với các khoản nợ vay này.

Chi tiết nội dung Nghị định 78/2023/NĐ-CP được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác