Thực hiện Quyết định 1205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Đăng ngày 13-12-2023 05:07, Lượt xem: 2

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 4514/VP-KT về việc thực hiện Quyết định 1205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 18/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1205/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

1. Bỏ 02 thành phần hồ sơ của Thủ tục Cấp, bổ sung nghiệp vụ chứng thư số, cụ thể là:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc giấy tờ có giá trị tương đương;

- Văn bản xác nhận chức danh của người đề nghị cấp, bổ sung nghiệp vụ chứng thư số.

2. Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục Cấp, bổ sung nghiệp vụ chứng thư số từ 05 ngày làm việc xuống còn 03 ngày làm việc, nhằm đảm bảo tính cấp thiết, kịp thời trong việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Bỏ 03 thành phần hồ sơ của Thủ tục hủy mã ngân hàng như sau:

- Bản chụp Quyết định sáp nhập, hợp nhất của đơn vị được hủy mã ngân hàng;

- Bản chụp Quyết định chấm dứt hoạt động của đơn vị được hủy mã ngân hàng;

- Bản chụp Quyết định về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động của đơn vị được hủy mã ngân hàng.

Chi tiết nội dung Quyết định 1205/QĐ-TTg được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ. Văn phòng UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, nghiên cứu triển khai thực hiện theo quy định.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác