Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 8
Đăng ngày 25-02-2024 07:55, Lượt xem: 97

Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Khớp nối giao thông, xử lý thoát nước tại khu vực cống thoát nước Khe Cạn tại quận Thanh Khê; Hơn 26,2 tỷ đồng gia cố, sửa chữa tuyến kênh thoát lũ hồ Hòa Trung... là những chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố từ ngày 19-2 đến 23-2-2024.

Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 19-2, UBND thành phố ban hành Quyết định 356/QĐ-UBND về Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, UBND thành phố điều chỉnh mộ số nội dung về sử dụng đất tại khu vực các phân khu: phân khu Công nghệ cao với diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 404 ha; Khu vực phân khu Đô thị Sườn đồi với diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 457 ha; Khu vực phân khu Đổi mới sáng tạo với diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 34 ha; Khu vực phân khu Ven vịnh Đà Nẵng với diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 31 ha; Khu vực phân khu Cảng biển Liên Chiểu với diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 49 ha; Khu vực phân khu Trung tâm lõi xanh vố diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 11 ha;

Trên cơ sở các nội dung điều chỉnh các phân khu nói trên, thực hiện điều chỉnh điểm a, điểm ba, khoản 5, điều 1 của Quyết định 359/QĐ-TTg, điều chỉnh khoản 1, điều 2 của Quyết định số 2242/QĐ-UBND.

Cụ thể đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 31.832 ha, chiếm khoảng 32,30% diện tích đất trên đất liền. Trong đó: đất dân dụng, khoảng 14.141 ha; đất ngoài dân dụng khoảng 17.691 ha; đất khác khoảng 66.714 ha.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 841/QĐ-UBND và Quyết định số 2242/QĐ-UBND của UBND thành phố Đà Nẵng.

Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Khớp nối giao thông, xử lý thoát nước tại khu vực cống thoát nước Khe Cạn tại quận Thanh Khê

Ngày 21-2, UBND thành phố ban hành Quyết định 366/QĐ-UBND về Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Khớp nối giao thông, xử lý thoát nước tại khu vực cống thoát nước Khe Cạn tại quận Thanh Khê với tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2023-2025.

Nội dung và quy mô đầu tư như sau: Đối với đường giao thông kiệt hẻm: thực hiện nâng cấp đường BTXM kiệt hẻm hiện trạng đạt cao trình tối thiểu +2,20m để khắc phục tình trạng ngập trong mùa mưa. Đối với các đường hiện trạng có cao độ cao hơn đường mực nước trong cống Khe Cạn thì cao độ hoàn thiện bằng cao độ hiện trạng. Đối với các đường hiện trạng có cao độ thấp hơn đường mực nước trong cống Khe Cạn thì cao độ hoàn thiện bằng +2,20m. Vuốt nối đường lên cống Khe Cạn đã thi công.

Có hệ thống thoát nước riêng. Toàn bộ lưu lượng nước mưa được thu gọm bằng hệ thống thoát nước đi giữa các kiệt hẻm hiện trạng và đấu nối vào tuyến cống chính của khu vực là tuyến cống Khe Cạn đã thi công.

 Mương thoát nước; hố ga, hố thu thoát nước; bố trí van lật 1 chiều tại vị trí đấu nối tuyến cống thu gom và tuyến cống chính.

Hơn 26,2 tỷ đồng gia cố, sửa chữa tuyến kênh thoát lũ hồ Hòa Trung

Ngày 23-2, UBND thành phố ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND về Phê duyệt đầu tư dự án Gia cố, sửa chữa tuyến kênh thoát lũ hồ Hòa Trung tại huyện Hòa Vang với tổng mức đầu tư hơn 26,2 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ năm 2023-2025.  

Dự án Gia cố, sửa chữa kênh thoát lũ hồ Hòa Trung có quy mô đầu tư xây dựng gồm: Sửa chữa mái kênh tại 06 vị trí xói lở hoàn toàn: Thay thế kết cấu mái kênh kết hợp hệ khung giằng, dầm đỉnh, chân khay bằng BTCT và bố trí tầng lọc ngược;  Sửa chữa mái kênh tại 26 vị trí xói lở một phần: Đắp bù các vị trí sạt lở bằng bê tông;

Tận dụng đáy kênh, đắp trả đáy kênh đến cao độ đáy kênh hiện trạng. Tăng cường đáy kênh bằng BTCT với chiều dày 15cm; Cải tạo 02 bên chân mái kênh trên toàn bộ chiều dài đáy kênh sửa chữa (trừ đoạn gia cố mái BTCT) bằng BTCT trên hệ khung dầm liên kết với chân khay bê tông hiện trạng, độ dốc, cao độ mặt mái kênh hoàn thiện bằng độ dốc, cao độ mái kênh hiện trạng. Kết cấu mái kênh BTCT dày 15cm, trên lớp bê tông đệm M100 đá 2x4 dày 15cm bằng bề dày kết cấu đá hộc xây hiện trạng, khung dầm kết cấu BTCT M250 đá 1x2, kết hợp hệ khe lún để đảm bảo ổn định.

CỔNG TTĐT TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác