Từ ngày 1-3-2024: Tạm dừng việc cấp mới, cấp lại giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để lắp đặt máy bán hàng tự động
Đăng ngày 29-02-2024 16:07, Lượt xem: 333

Ngày 24-2, UBND thành phố ban hành công văn số 980/UBND-SCT thống nhất tạm dừng việc cấp mới, cấp lại giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông để lắp đặt máy bán hàng tự động; thời gian thực hiện từ ngày 01/3/2024. Đối với máy đã lắp đặt, giao Sở Giao thông vận tải (đối với các trường hợp đã cấp phép), Sở Công Thương (đối với các trường hợp còn lại do các chủ đầu tư tự thoả thuận hoặc tự lắp đặt) thông báo các doanh nghiệp để biết, triển khai thực hiện.

Cụ thể, UBND thành phố thống nhất tạm dừng việc cấp mới, cấp lại giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông để lắp đặt máy bán hàng tự động. Thời gian thực hiện từ ngày 01/3/2024. UBND thành phố giao các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện căn cứ chủ trương nói trên, thực hiện giám sát quá trình triển khai trong phạm vi, chức năng quản lý của mình.

Đối với máy đã lắp đặt, giao Sở Giao thông vận tải (đối với các trường hợp đã cấp phép), Sở Công Thương (đối với các trường hợp còn lại do các chủ đầu tư tự thoả thuận hoặc tự lắp đặt) thông báo các doanh nghiệp để biết, triển khai thực hiện.

UBND thành phố đề nghị trong năm 2024, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan nghiên cứu, điều chỉnh bổ sung Đề án "Phát triển mạng lưới lặp đặt máy bán hàng tự động tại các điểm công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5429/QĐ-UBND ngày 15/11/2018, trong đó cụ thể hóa nhiệm vụ và công tác phối hợp đối với các ngành, đơn vị liên quan; điều chỉnh lại tiêu chí lắp đặt máy bán hàng tự động; bổ sung phương án tổ chức đấu giá cho thuê điểm lắp đặt máy bán hàng tự động tại các điểm công cộng thuộc quản lý của thành phố đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tô chức rà soát, đánh giá sự cần thiết và phù hợp về nhu cầu về lắp đặt máy bán hàng tự động theo danh sách các vị trí đã được phê duyệt tại Đề án và đề xuất địa điểm mới (nếu có) trên địa bàn để lắp đặt máy bán hàng tự động; quy hoạch các khu vực phù hợp để xác định vị trí cụ thể đảm bảo các tiêu chí của đề án và gửi Sở Công Thương tổng hợp, đề xuất trong đề án.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác