Tập trung mời gọi các nhà đầu tư công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, công nghệ thông tin
Đăng ngày 12-04-2024 07:53, Lượt xem: 145

Ngày 9-4, UBND thành phố ban hành Quyết định 750/QĐ-UBND về Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2024 trên địa bàn thành phố. Trong đó, thành phố đề ra định hướng đa dạng hoá đối tác, hình thức đầu tư; tập trung mời gọi các nhà đầu tư trong nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn (trong giai đoạn ngắn hạn, tập trung thu hút các doanh nghiệp thiết kế), công nghệ thông tin.

Ngày 9-4, UBND thành phố ban hành Quyết định 750/QĐ-UBND về Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Tính từ ngày 1-1-2023 đến 30-12-2023, thành phố đã cấp mới và điều chỉnh vốn tăng thêm tại các Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong và ngoài các Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin cho 57 dự án với tổng vốn thu hút là 58.172,53 tỷ đồng.

Về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tính đến ngày 30-12-2023, thành phố đã thu hút được 202,643 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài FDI; trong đó cấp mới 110 dự án với vốn đăng ký cấp mới là 171,407 triệu USD. Lũy kế đến 30-12-2023, thành phố có 1.017 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 4,25 tỷ USD.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những khó khăn, hạn chế tồn đọng, UBND thành phố ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2024 với định hướng tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp hiện hữu, tăng cường đối thoại, gặp gỡ với doanh nghiệp để giải quyết khó khăn vướng mắc khi đầu tư, sản xuất kinh doanh tại thành phố. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tạo điều kiện thu hút đầu tư.

Đa dạng hoá đối tác, hình thức đầu tư; tập trung mời gọi các nhà đầu tư trong nước có tiềm lực, thương hiệu mạnh, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn (trong giai đoạn ngắn hạn, tập trung thu hút các doanh nghiệp thiết kế), công nghệ thông tin.

Tập trung các hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài tại các thị trường trọng điểm bao gồm: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và một số nước thuộc Khối liên minh Châu Âu (EU); tập trung kêu gọi các tập đoàn lớn có nhu cầu mở rộng đầu tư, dịch chuyển đầu tư trong khu vực, ưu tiên thu hút các dự án phù hợp theo định hướng quy hoạch thành phố giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tăng cường các hoạt động công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế, hợp tác quốc tế, chủ động liên hệ và trao đổi, hợp tác với các tổ  chức để phối hợp hiệu quả trong các hoạt động xúc tiến đầu tư (VCCI, JETRO, KOTRA, AUSABC, AMCHAM, KOCHAM, INCHAM, EUROCHAM, AHK,…)

Tăng cường phối hợp các hoạt động hợp tác với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Ủy ban NVNONN Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài để xúc tiến đầu tư, giới thiệu các lĩnh vực trọng điểm thành phố đang trung thu hút đầu tư đến các doanh nhân, nhà đầu tư NVNONN).

Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phát triển tại thành phố Đà Nẵng và kết nối các nguồn lực quốc tế. Thu hút đối tác quốc tế đến đầu tư và khởi nghiệp tại Đà Nẵng. Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các nguồn lực ngoài nước (chuyên gia, vốn, công nghệ); kết nối tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác phát triển giữa Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng với các quốc gia như Úc, Mỹ, châu Âu (Phần Lan, Anh Quốc, Đan Mạch)...

Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2024 hướng đến mục tiêu tăng cường thu hút nguồn vốn đầu tư trên các lĩnh vực thế mạnh của thành phố, góp phần thúc đẩy tình hình sản xuất, kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng môi trường đầu tư có tính cạnh tranh cao, tận dụng và phát huy tối đa tiềm lực của thành phố trên nhiều phương diện như cơ sở hạ tầng, chính sách, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực... để thu hút nhà đầu tư. Chú trọng các thị trường đầu tư truyền thống, đã thiết lập mối quan hệ; đi đôi với việc mở rộng thị trường, đối tác mới theo các Hiệp định đa phương hoặc song phương mà Việt Nam đã ký kết, tham gia; chủ động tiếp cận các tập đoàn lớn có nhu cầu mở rộng đầu tư, dịch chuyển đầu tư trong khu vực.

Đồng thời, cải thiện chỉ số và vị trí xếp hạng của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn; hỗ trợ doanh nghiệp tối đa trong thủ tục hành chính, tiến đến đơn giản hóa một cách triệt để tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Không ngừng đổi mới, đa dạng hóa cách thức tổ chức các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ đầu tư để đạt kết quả cao, trọng tâm, trọng điểm và tránh lãng phí như tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư theo hình thức trực tuyến, tận dụng các quan hệ hợp tác quốc tế đã được thiết lập.

Đảm bảo các hoạt động thu hút đầu tư sẽ đem lại kết quả phát triển kinh tế bền vững trong mối tương quan với xã hội và môi trường, gắn thu hút đầu tư với đảm bảo quốc phòng - an ninh. Tăng cường chuyển đổi số, hoàn thiện mô hình Chính quyền điện tử theo hướng hiện đại; công khai, minh bạch các thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quy hoạch, đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và giải quyết các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, người dân.

Củng cố, duy trì mối quan hệ hợp tác phát nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế, quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế. hình ảnh và thu hút sự diên hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2024  dự kiến thực hiện 7 nội dung gồm: Nghiên cứu tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư; Hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư; Xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng về xúc tiến đầu tư; Hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

THANH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác