Gần 1,8 tỷ đồng tài trợ cho trẻ em và thanh niên dưới 25 tuổi có ảnh hưởng bởi HIV/AIDS
Đăng ngày 09-05-2024 07:07, Lượt xem: 30

Ngày 8-5, UBND thành phố ban hành quyết định số 959/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án Cải thiện chất lượng cuộc sống cho trẻ em và thanh niên dưới 25 tuổi có ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại thành phố Đà Nẵng do Tổ chức Vietnam Health Improvement Projects tài trợ với kinh phí gần 1,8 tỷ đồng.

Theo đó, dự án được thực hiện từ 5-2024 đến 4-2027 nhằm góp phần cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của trẻ em và thanh niên đưới 25 tuổi có ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể gồm trẻ em và thanh niên dưới 25 tuổi có ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cùng thành viên gia đình được nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đặc biệt giáo dục về sức khỏe sinh sản vị thành niên và phòng ngừa các bệnh thường gặp liên quan HIV/AIDS. Trẻ em và thanh niên dưới 25 tuổi có ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được hỗ trợ dinh dưỡng, học bổng, phương tiện và các điều kiện học tập. Trẻ em và thanh niên dưới 25 tuổi có ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được nâng cao kỹ năng mềm. Gia đình trẻ em và thanh niên dưới 25 tuổi có ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được cải thiện điều kiện học tập, học nghề và góp phần cải thiện thu nhập cho gia đình thông qua việc hỗ trợ sinh kế.

UBND thành phố giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thủ tục tiếp nhận và triển khai dự án đúng mục đích; thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 8-7-2020 của Chính phủ về việc Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.

NGUYỆT ÁNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác