Triển khai Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6
Đăng ngày 13-05-2024 17:59, Lượt xem: 17

Ngày 13-5, UBND thành phố ban hành văn bản số 110/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6-30/6/2024) và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6-30/6/2024) và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trên địa bàn nhằm tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và các gia đình quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố.

Với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương", Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình tập trung lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đề cao các chuẩn mực đạo đức, lối sống và truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình. Biểu dương những tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác gia đình, đặc biệt những người làm công tác gia đình ở cộng đồng.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo, triển khai lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 gắn với hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đẩy mạnh các hoạt động thực hiện giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong hệ thống các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày Gia đình Việt Nam đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thành viên, hội viên và quần chúng Nhân dân.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai, tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6 - 30/6/2024) và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2024 với chủ đề “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương” cho toàn thể các thành viên của các cấp Hội.

UBND các quận, huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6 – 30/6/2024) và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2024 phù hợp với tình hình địa phương; gửi Sở Văn hóa và Thể thao (qua Phòng Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình) trước ngày 20/5/2024. Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền đến mọi gia đình về: tình hình bạo lực gia đình; các hình thức và hậu quả của bạo lực gia đình; các biện pháp xử lý và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình; các địa chỉ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tại địa phương; Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục, đạo đức lối sống trong gia đình qua hệ thống đài truyền thanh và các cuộc họp của các tổ dân phố, thôn tại địa phương.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác