Đà Nẵng: Tổ chức tháng cao điểm Chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm Chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (tháng Chiến dịch PLTMC) nhằm tăng cường sự tiếp cận các dịch vụ PLTMC toàn diện trên địa bàn thành phố.

 

Theo đó, 1.500 phụ nữ mang thai sẽ được tư vấn xét nghiệm HIV; 90% số phụ nữ mang thai nhiễm HIV sẽ được điều tri, chăm sóc dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; 90%  trẻ sinh từ mẹ nhiễm HIV được điều trị, chăm sóc dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con bằng thuốc ARV và có chế độ nuôi dưỡng phù hợp.

Kinh phí cho các hoạt động của tháng Chiến dịch PLTMC được cân đối từ các nguồn ngân sách chương trình mục tiêu quốc gia cho phòng, chống HIV/AIDS đã cấp về địa phương; Bảo hiểm y tế; các dự án tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm thành phố giao Sở Y tế chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng tháng chiến dịch PLTMC; tổ chức các hoạt động truyền thông, cung cấp dịch vụ PLTMC phù hợp với chức năng nhiệm vụ trên nguyên tắc sử dụng nguồn lực và dịch vụ sẵn có; điều phối thuốc, sinh phẩm, vật tư…cho các dịch vụ, điều chuyển kịp thời cho những nơi có nhu cầu; theo dõi giám sát và tổng hợp báo cáo các hoạt động thực hiện trong tháng chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con theo qui định.

Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm các quận, huyện xây dựng kế hoạch hưởng ứng tháng chiến dịch PLTMC của địa phương; chỉ đạo các Trung tâm Y tế quận, huyện, trạm y tế xã, phường tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng chiến dịch PLTMC phù hợp với điều kiện địa phương, thực hiện tư vấn và xét nghiệm HIV tự nguyện cho phụ nữ mang thai xét nghiệm HIV đối với các mẫu máu phụ nữ mang thai; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện tháng chiến dịch PLTMC về Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS để tổng hợp và báo cáo kết quả cho Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm thành phố.

Ngô Huyền
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác