23 tỷ đồng cho vay giải quyết việc làm
Ngày 24/5/2011, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch cho vay giải quyết việc làm năm 2011 từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm.

 

Theo đó, UBND thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch vốn cho vay giải quyết việc làm năm 2011 từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm cho các quận, huyện với tổng vốn cho vay 23 tỷ đồng, thu hút 1.500 lao động.

UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và UBND các quận, huyện có trách nhiệm thường xuyên tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chỉ tiêu tạo việc làm mới và các hoạt động cho vay vốn của Quỹ quốc gia về việc làm; trình UBND thành phố xem xét điều chuyển nguồn vốn giữa các địa bàn thuộc thành phố (nếu cần thiết); tổng hợp kết quả cho vay của Quỹ trên địa bàn thành phố báo cáo UBND thành phố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

Hà Huyền
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác