Đơn giá thuê căn hộ tại chung cư Làng cá Nại Hiên Đông (vị trí 1, 2, 3) và chung cư Phong Bắc - Hòa Thọ
UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt đơn giá thuê căn hộ tại chung cư Làng cá Nại Hiên Đông (vị trí 1, 2, 3) và chung cư Phong Bắc - Hòa Thọ (đơn giá này bao gồm chi phí quản lý và vận hành thang máy đối với căn hộ tầng 1 là: 58.000đ và đối với căn hộ từ tầng 2 đến tầng 07 là : 180.625 đồng), cụ thể như sau (đồng/tháng/căn hộ): Căn hộ bên trong, căn hộ đầu hồi: tầng 1: 586.540đ, 638.808đ; tầng2: 502.345đ, 534.160đ; tầng 3: 487.025đ, 517.325đ, tầng 4: 456.385đ, 483.655đ; tầng 5: 425.745đ, 449.985đ; tầng 6: 395.105đ, 416.315; tầng 7: 395.105đ, 416.315đ.


Giao Công ty Quản lý nhà chung cư thành phố Đà Nẵng căn cứ bảng giá quy định thực hiện ký hợp đồng thuê căn hộ và thu tiền thuê căn hộ của từng đối tượng được UBND thành phố phê duyệt bố trí thuê nhà theo đúng quy định.

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác