Triển khai các biện pháp chống hạn vụ Hè thu năm 2011
Ngày 23/5/2011, UBND thành phố đã ban hành văn bản số 2953/UBND-KTN về việc triển khai các biện pháp chống hạn vụ Hè thu năm 2011.


Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Đà Nẵng, các HTX Nông nghiệp làm dịch vụ cung ứng thủy nông trích kinh phí từ nguồn cấp bù thủy lợi phí để thực hiện việc nạo vét kênh mương, hồ, đập. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các quận, huyện tiến hành nạo vét kênh, mương, hồ, đập ở những khu vực xung yếu; hướng dẫn bà con nông dân sử dụng nước tiết kiệm, đặc biệt sử dụng nước cho nuôi trồng thủy sản; chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những khu vực dự kiến thiếu nước trong vụ Hè Thu năm 2011. Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng có phương án đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2011, đặc biệt trong những ngày nắng nóng, khô hạn.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chỉ đạo theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các biện pháp trên nhằm thực hiện tốt việc chống hạn vụ Hè thu năm nay, tổng hợp các khó khăn vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện và báo cáo UBND thành phố xem xét.

Ngọc Thành
 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác