Cải cách hành chính

  • Thanh niên Sơn Trà chung tay cải cách hành chính Đăng ngày 13-08-2022 17:52
  • Nâng cao chất lượng thi hành công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính Đăng ngày 01-07-2022 15:38
  • Triển khai các giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số cải cách hành chính Đăng ngày 30-06-2022 09:30
  • Khởi động Chương trình hỗ trợ kỹ thuật Cải cách quản lý tài chính công cấp địa phương tại Đà Nẵng Đăng ngày 24-06-2022 07:39
  • Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm thực hiện cải cách hành chính Đăng ngày 17-06-2022 18:48
  • Đà Nẵng xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính năm 2021 Đăng ngày 25-05-2022 11:03
  • Trực tiếp đối thoại “Đà Nẵng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế” Đăng ngày 25-04-2022 14:30
  • Số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính Đăng ngày 13-04-2022 06:38
  • Đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện hiện đại hóa nền hành chính công, cải cách thủ tục hành chính Đăng ngày 07-04-2022 16:47
  • Đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, địa phương dựa trên 7 tiêu chí Đăng ngày 03-03-2022 16:03