Cải cách hành chính

  • Sở Ngoại vụ Đà Nẵng: 10 năm không ngừng nỗ lực cải cách hành chính Đăng ngày 15-12-2020 02:58
  • Cần triển khai hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 Đăng ngày 26-06-2020 09:15
  • Vinh danh 38 doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống người lao động Đăng ngày 29-10-2019 09:59
  • Đà Nẵng: Công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ngành, quận huyện (DDCI) 2018 Đăng ngày 09-10-2019 19:37
  • Nhiều sáng kiến, giải pháp mới nâng cao hiệu quả xử lý công việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn Đăng ngày 31-07-2019 17:03
  • Quận Ngũ Hành Sơn: nhiều cách làm mới trong CCHC hướng đến sự hài lòng của người dân Đăng ngày 24-10-2018 06:56
  • Huyện Hòa Vang giành giải Nhất Hội thi "Cán bộ, công chức quận huyện với cải cách hành chính năm 2018" Đăng ngày 09-09-2018 07:30
  • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cơ chế liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Đăng ngày 02-06-2018 10:41
  • Năm 2018: Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính Đăng ngày 08-02-2018 09:02
  • Đem hài lòng đến từng người dân Đăng ngày 23-08-2017 08:21