DIFF 2019

  • Chuyện về những người chiến sĩ áp tải ‘hàng” cho lễ hội pháo hoa 2019 Đăng ngày 24-04-2019 17:42
  • Từ 13-5 đến 17-7: tạm ngưng hoạt động Cảng sông Hàn phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2019 Đăng ngày 19-04-2019 09:57
  • DIFF 2019 - Những dòng sông kể chuyện Đăng ngày 19-03-2019 13:26
  • Đẩy mạnh quảng bá Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2019) Đăng ngày 30-01-2019 04:48