Tin tức sự kiện

  • Đà Nẵng tập trung thu hút đầu tư tại Hoa Kỳ Đăng ngày 20-08-2019 08:58
  • Ứng dụng CNTT là yêu cầu bắt buộc Đăng ngày 20-08-2019 08:28
  • Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05: Học Bác một đời, học Bác mãi mãi   Đăng ngày 20-08-2019 07:39
  • Hoạt động của lãnh đạo thành phố trong tuần thứ 33 Đăng ngày 19-08-2019 11:13
  • Chung kết hội thi tiếng Anh “Giải pháp phát triển du lịch, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội thành phố" Đăng ngày 19-08-2019 01:47
  • Đại hội Hội Hữu nghị Việt – Lào thành phố lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 Đăng ngày 19-08-2019 01:46
  • Đầu tư đồng bộ cho công tác phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đăng ngày 17-08-2019 10:04
  • Đề xuất thành lập Trung tâm tầm soát ung thư Đăng ngày 16-08-2019 16:35
  • Tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam Đăng ngày 16-08-2019 11:34
  • Triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế Đăng ngày 16-08-2019 11:33