Tin tức sự kiện

  • Đẩy nhanh tiến độ triển khai Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng Đăng ngày 13-08-2018 08:48
  • Hoạt động của lãnh đạo thành phố trong tuần thứ 32 Đăng ngày 13-08-2018 07:43
  • Phát triển du lịch bền vững, đảm bảo môi trường du lịch an toàn, thân thiện Đăng ngày 13-08-2018 07:39
  • Để trở thành một thành phố hạnh phúc, Đà Nẵng cần chú trọng thu hút nhân tài Đăng ngày 11-08-2018 03:32
  • Khai mạc Hội thảo “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” Đăng ngày 10-08-2018 04:24
  • Hướng đến công bằng trong giáo dục – đào tạo Đăng ngày 10-08-2018 03:48
  • Tăng cường phối hợp trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả Đăng ngày 09-08-2018 09:29
  • Cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, đảm bảo phục vụ tốt cho mọi đối tượng Đăng ngày 09-08-2018 08:56
  • Cả hệ thống chính trị vào cuộc chung tay xây dựng nông thôn mới Đăng ngày 08-08-2018 11:01
  • Bí thư Thành ủy kiểm tra thực tế tại Khu Công nghiệp An Đồn Đăng ngày 08-08-2018 03:18