Tin tức sự kiện

  • Tuyên dương, khen thưởng hơn 200 học sinh giỏi tiêu biểu
  • Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng duyên hải Nam Trung Bộ
  • Khánh thành nhà máy đầu tiên tại Khu công nghệ cao
  • Kỷ niệm 50 năm thành lập Ban Giao vận Quảng Đà
  • Khai mạc Hội chợ Công Thương Đà Nẵng 2015 lần thứ 3
  • Chuyện cổng chào và khẩu hiệu
  • Đà Nẵng tuyển chọn Giám đốc Sở Xây dựng
  • Hơn 50 tỷ đồng đầu tư xây dựng Công viên Thanh niên
  • Tập đoàn Kinderworld tập trung phát triển đào tạo nguồn nhân lực du lịch Đà Nẵng
  • Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ làm việc với Quận ủy Thanh Khê về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ quận