Tin tức sự kiện

  • Tập huấn kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các cơ quan báo chí
  • Không để tình trạng tội phạm đe dọa cuộc sống của nhân dân
  • Xây dựng quy định quản lý hoạt động khu phố chuyên doanh
  • Đoàn giám sát Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm việc với thành phố Đà Nẵng
  • Hơn 2.200 đoàn viên công đoàn được kết nạp trong 6 tháng đầu năm
  • Khánh thành hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố
  • Phối hợp với trường Nhật ngữ Đông Du đào tạo nguồn nhân lực
  • Hội nghị giao ban và ký kết thi đua Ban Nội chính miền Trung-Tây Nguyên
  • Văn phòng UBND thành phố nhận phụng dưỡng Bà mẹ VNAH
  • Vận hành hệ thống Quận/Phường điện tử tại phường Hòa Khánh Bắc và phường Hòa Hiệp Bắc