Tin tức sự kiện

  • Đà Nẵng có nhiều tiềm năng phát triển dịch vụ logistics
  • Dự án ECUD góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng thành phố môi trường
  • Đà Nẵng tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và cơ sở hạ tầng đầy ấn tượng
  • Thêm 2 doanh nghiệp được bảo lãnh tín dụng
  • Đà Nẵng: Đề nghị thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc
  • Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020) để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng bền vững
  • Thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Đà Nẵng và Úc
  • Còn nhiều hạn chế vướng mắc về chủ trương, thể chế trong tái cơ cấu đầu tư công
  • Biên soạn tài liệu giảng dạy về quần đảo Hoàng Sa
  • Tổ chức giới thiệu việc làm cho sinh viên vừa tốt nghiệp