Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Đăng ngày 16-05-2022 16:32
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 19 Đăng ngày 16-05-2022 09:01
  • Ban hành giá đất ở tái định cư một số dự án trên địa bàn huyện Hòa Vang Đăng ngày 16-05-2022 08:57
  • Ban hành giá đất ở tái định cư một số dự án Đăng ngày 16-05-2022 08:57
  • Triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động Đăng ngày 14-05-2022 09:35
  • Ban hành giá sử dụng hạ tầng tại các Khu công nghiệp Đăng ngày 13-05-2022 13:51
  • Ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động và quản lý viên chức Đăng ngày 13-05-2022 08:49
  • Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật Đăng ngày 12-05-2022 16:19
  • 35 tỷ đồng thực hiện các chương trình, dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm 2022 Đăng ngày 11-05-2022 18:52
  • Triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết Đăng ngày 09-05-2022 11:04