Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Chủ động ứng phó với thiên tai có thể xảy ra trong 10 ngày tới Đăng ngày 25-11-2022 17:12
  • Kết quả đánh giá công tác phòng chống tham nhũng cấp sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện năm 2021 Đăng ngày 23-11-2022 16:16
  • Xây dựng quận Liên Chiểu trở thành đô thị thông minh Đăng ngày 23-11-2022 16:14
  • Giá đất ở tái định cư dự án Khu tái định cư Tân Ninh mở rộng giai đoạn 1 Đăng ngày 23-11-2022 15:26
  • Hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường dự án Đường nối Hòa Thọ Tây đi Khu dân cư Phong Bắc Đăng ngày 22-11-2022 19:59
  • Giá đất ở tái định cư dự án Khu tái định cư phía Tây Nam Dragon City Park Đăng ngày 22-11-2022 19:58
  • Tập trung thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2022 Đăng ngày 21-11-2022 13:54
  • Tăng cường công tác quản lý tình trạng quảng cáo rao vặt sai quy định trên địa bàn thành phố Đăng ngày 21-11-2022 11:42
  • Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu Trung tâm Thương mại dịch vụ phía Đông Nam KTX sinh viên phường Hoà Khánh Nam Đăng ngày 20-11-2022 18:12
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 46 Đăng ngày 20-11-2022 06:14