Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Không để tái diễn tình trạng tập kết, buôn bán cát không đúng quy định Đăng ngày 20-02-2019 09:44
  • 18 tỷ đồng phát triển du lịch Đà Nẵng năm 2019 Đăng ngày 20-02-2019 08:21
  • Trên 1,5 tỷ đồng huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho giáo viên mầm non Đăng ngày 20-02-2019 01:27
  • Ban hành mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trong Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 20-02-2019 01:27
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 7/2019 Đăng ngày 18-02-2019 01:31
  • Nâng cao hiệu quả đầu tư và hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở Đăng ngày 14-02-2019 01:14
  • Quản lý,  tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội Đăng ngày 14-02-2019 01:14
  • Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về phòng chống ma túy Đăng ngày 14-02-2019 01:14
  • Điều chỉnh quy mô đầu tư các lối xuống biển trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn Đăng ngày 01-02-2019 02:06
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 5/2019 Đăng ngày 01-02-2019 02:04