Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Cho phép dừng, đỗ phương tiện đón trả khách không quá 5 phút tại khu vực đường Bạch Đằng Đăng ngày 15-07-2019 01:42
  • Điều tiết các loại xe tải vào trung tâm thành phố Đăng ngày 12-07-2019 03:23
  • Kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra cháy lớn Đăng ngày 10-07-2019 01:16
  • Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ Đăng ngày 09-07-2019 01:16
  • Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng tại buổi đối thoại với người dân bãi rác Khánh Sơn Đăng ngày 07-07-2019 15:26
  • Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 27 Đăng ngày 07-07-2019 15:19
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 26 Đăng ngày 03-07-2019 14:31
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 25 Đăng ngày 25-06-2019 07:17
  • Quy hoạch mạng lưới các cơ sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 Đăng ngày 25-06-2019 03:04
  • Chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND thành phố tuần 24 Đăng ngày 18-06-2019 01:30