Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1:500 Nhà máy xử lý rác tại khu vực bãi rác Khánh Sơn Đăng ngày 15-10-2019 08:45
  • Triển khai thực hiện Nghị quyết số 246/2019/NQ-HĐND quy định về việc chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi Đăng ngày 15-10-2019 05:27
  • Kế hoạch tổ chức Hội nghị thượng đỉnh thành phố thông minh và Ngày Công nghệ thông tin Nhật Bản Đăng ngày 14-10-2019 04:47
  • Thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 Đăng ngày 14-10-2019 04:15
  • Trang trí hoa và điện phục vụ Tết năm 2020 Đăng ngày 14-10-2019 04:15
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 41 Đăng ngày 12-10-2019 07:52
  • Đà Nẵng: Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tại công trình tổ hợp KS Mường Thanh Đăng ngày 09-10-2019 05:33
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 40 Đăng ngày 06-10-2019 11:25
  • Đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Đăng ngày 02-10-2019 07:59
  • Xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật về tiếng ồn Đăng ngày 02-10-2019 07:58