Thông tin chỉ đạo điều hành

  • Đảm bảo công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2023 Đăng ngày 19-01-2023 15:21
  • Tăng cường kiểm tra, thu hồi và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, sử dụng pháo Đăng ngày 19-01-2023 15:20
  • Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Đăng ngày 19-01-2023 15:19
  • Tiếp tục rà soát, xử lý các khu đất trên địa bàn thành phố Đăng ngày 19-01-2023 15:18
  • Triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra Đăng ngày 19-01-2023 15:18
  • 12 tỷ đồng xây dựng cơ sở dữ tiệu về xây dựng, quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Đăng ngày 18-01-2023 14:30
  • Tổ chức Tết trồng cây gắn với tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023 Đăng ngày 18-01-2023 14:30
  • Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) Đăng ngày 15-01-2023 06:25
  • Chỉ đạo điều hành của UBND thành phố tuần 2 Đăng ngày 15-01-2023 06:24
  • Thành lập Tổ công tác triển khai góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 15-01-2023 06:20