Tăng cường quảng bá thương hiệu, kết nối kinh doanh, đầu tư trong Năm APEC 2017
Đăng ngày 21-04-2017 11:21

“Với vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các cấp chính quyền, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố cần triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên nâng cao nghiệp vụ, tham gia xây dựng chính sách pháp luật có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp; đóng góp quan trọng vào chương trình an sinh xã hội tại địa phương.” - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 do Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố tổ chức ngày 21-4.

Trong năm 2016, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố đã phát triển thêm 16 hội viên, nâng tổng số hội viên lên gần 500 hội viên. Hội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 3, bầu ra ban chấp hành hội mới với đội ngũ doanh nhân trẻ, năng động và nhiệt huyết.Hiệp hội cũng đã tổ chức thực hiện nhiều chương trình hoạt động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên phát triển; đồng thời thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi các hội viên nhằm kiến nghị đề xuất với lãnh đạo thành phố những giải pháp cũng như chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh thực hiện công tác tham gia xây dựng, phổ biến, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật.

Theo ông Phạm Bắc Bình, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố, năm 2017, Hiệp hội sẽ tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; tiếp cận Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chính phủ,Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng, tạo cơ hội để doanh nghiệp thành viên  tiếp tục củng cố, phát triển và hội nhập. Đồng thời, xây dựng và phát triển văn hóa doanh nhân – doanh nghiệp trong hội viên, thực hiện tốt công tác xã hội, từ thiện, trách nhiệm với cộng đồng. “Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục đẩy mạnh giao lưu chia sẻ giữa các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố; các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức các hội thảo chuyên đề về cơ hội từ năm APEC; tham gia các hoạt động sự kiện bên lề tổ chức Hội nghị cấp cao APEC nhằm quảng bá thương hiệu, kết nối cung cầu, tìm cơ hội phát triển.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đã trao cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của UBND thành phố cho 8 doanh nghiệp hội viên.

CÔNG TÂM