Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Công ty
Đăng ngày 03-03-2021 14:53

Quyết định số 261/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng “Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Công ty - Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng” đối với ông Nguyễn Anh Tuấn trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày công bố (ngày 27/01/2021).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT