Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng: Viên bao phim Kim tiền thảo và Viên nén bao đường BAR
Đăng ngày 24-07-2018 15:50

Sở Y tế thành phố ban hành văn bản đình chỉ lưu hành thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với 02 thuốc: Viên bao phim Kim tiền thảo; SKS: 020117, HD: 04/02/2020; SĐK: VD-23471-15, tên nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng và Viên nén bao đường BAR; SKS: 0340417, HD: 16/05/2020; SĐK: VD-22832-15, tên nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm - Dược liệu Pharmedic.

Theo đó, để đảm bảo an toàn sức khỏe và quyền lợi của người sử dụng thuốc, Sở Y tế thành phố đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc và các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kiểm tra, thu hồi lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên ở đơn vị, báo cáo về Sở Y tế trước ngày 31/7/2018. Đối với nhà thuốc Dapharco Blu+ và nhà thuốc Dapharco 44, báo cáo số lượng và xử lý thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên hiện còn tại cơ sở về Sở Y tế trước ngày 31/7/2018 và thực hiện hoàn trả kinh phí cho Trung tâm Kiểm nghiệm theo quy định.

Giao Thanh tra Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng Quản lý hành nghề y tế, Trung tâm kiểm nghiệm Đà Nẵng kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

 

THÁI HOÀNG