Tuyến 02: Kim Liên - Chợ Hàn
Đăng ngày 05-04-2017 10:05

Chiều đi: Kim Liên >>> Chợ Hàn
274 Nguyễn Văn Cừ (Hòa Hiệp Bắc) – Nguyễn Lương Bằng (KCN Hòa Khánh) – Tôn Đức Thắng (Bến xe Trung tâm) – Điện Biên Phủ –Nguyễn Đức Trung – Trần Cao Vân – Hà Khê – Nguyễn Tất Thành – Ông Ích Khiêm – Lê Duẩn – Chi Lăng– Hùng Vương – Trần Phú – Trần Quốc Toản – Bạch Đằng (Chợ Hàn). 

Chiều về: Chợ Hàn >>> Kim Liên
Bạch Đằng (đối diện Chợ Hàn) – Hùng Vương – Chi Lăng – Lê Duẩn – Ông Ích Khiêm – Nguyễn Tất Thành – Hà Khê – Trần Cao Vân – Nguyễn Đức Trung – Điện Biên Phủ – Tôn Đức Thắng (Bến xe Trung tâm) – Nguyễn Lương Bằng (KCN Hòa Khánh) – 274 Nguyễn Văn Cừ (Hòa Hiệp Bắc). 

Tần suất:   Cao điểm: 15 phút/chuyến;
                 Bình thường: 20 phút/chuyến;
Số chuyến (đi và về) trong ngày: 92 chuyến.
Thời gian hoạt động hàng ngày: 5 giờ 20 đến 18 giờ 10 phút.
Doanh nghiệp khai thác tuyến:
   * Công ty cổ phần Vận tải và Quản lý bến xe Đà Nẵng - Điện thoại: (0236) 3649375