Tuyến 03: Bến xe trung tâm Đà Nẵng - Bến xe Ái Nghĩa
Đăng ngày 05-04-2017 10:06

Chiều đi: Bến xe trung tâm Đà Nẵng >>> Bến xe Ái Nghĩa
Bến xe Trung tâm Đà Nẵng – Tôn Đức Thắng – Điện Biên Phủ – Nguyễn Đức Trung – Trần Cao Vân – Hà Khê - Nguyễn Tất Thành - Ông Ích Khiêm – Lê Duẩn – Ngô Gia Tự – Hùng Vương – Ông Ích Khiêm – Hoàng Diệu – Trưng Nữ Vương – Núi Thành – Đường 2/9 – Cách Mạng tháng 8 – Hòa Cầm – Hòa Khương – Bến xe Đại Lộc (TT Ái Nghĩa).

Chiều về:  Bến xe Ái Nghĩa >>> Bến xe trung tâm Đà Nẵng
Bến xe Đại Lộc (TT Ái Nghĩa) – Hòa Khương – Hòa Cầm – Cách mạng Tháng 8 – Đường 2/9 – Núi Thành – Trưng Nữ Vương – Hoàng Diệu – Ông Ích Khiêm – Hùng Vương – Ngô Gia Tự – Lê Duẩn – Ông Ích Khiêm – Nguyễn Tất Thành - Hà Khê - Trần Cao Vân – Nguyễn Đức Trung – Điện Biên Phủ – Tôn Đức Thắng–BX.Trung tâm Đà Nẵng.

Tần suất: 30 phút/chuyến.
Số chuyến (đi và về) trong ngày: 48 chuyến.
Thời gian hoạt động: từ 5 giờ 30 đến 17 giờ 00.
Doanh nghiệp khai thác tuyến:
    * Công ty cổ phần Xe khách & DVTM Đà Nẵng - Điện thoại : (0236) 3680670;
    * Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Vận tải và Kinh doanh tổng hợp Đại Lộc;
    * Công ty Trách nhiệm nhiệm hữu hạn Vận tải Đại Lộc