Hệ thống dịch vụ điện lực Đà Nẵng
Đăng ngày 05-04-2017 10:20

Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm các lĩnh vực sau:

- Sản xuất, kinh doanh điện năng;

- Xây dựng, cải tạo lưới điện đến cấp điện áp  110kV;

- Sửa chữa, đại tu thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV;                      

- Tư vấn đầu tư xây dựng lưới điện đến cấp điện áp 110kV, bao gồm: lập dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, khảo sát xây dựng, thiết kế, giám sát thi công;

- Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện đến cấp điện áp 110kV;

- Xuất nhập khẩu, kinh doanh vật tư, thiết bị lưới điện, thiết bị viễn thông Điện lực và công nghệ thông tin;

- Đại lý các dịch vụ viễn thông công cộng; 

- Tư vấn thiết kế, giám sát và xây lắp mạng viễn thông điện lực nội hạt và mạng máy tính;

- Tổ chức triển khai thực hiện các dự án công nghệ thông tin;

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện và thiết bị viễn thông;

- Đầu tư các công trình nguồn điện, lưới điện;

- Kinh doanh các dịch vụ: Viễn thông công cộng, Internet, quảng cáo;  Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng; Đại lý bảo hiểm; Kinh doanh vật tư, thiết bị điện.

Các tin khác