Tiếp dân khu vực Cồn Dầu: chủ trương hoán đổi cho mỗi hộ một lô ở gần khu vực Nhà thờ Cồn Dầu
Đăng ngày 19-06-2017 17:00

Sáng ngày 19.6, tại Hội trường quận ủy Cẩm Lệ,  Phó chủ tịch  UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đã chủ trì  buổi tiếp 83 trong tổng số 91 hộ dân tại khu vực Cồn Dầu, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ có nhà, đất thuộc diện giải tỏa dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân. Sau khi lắng nghe ý kiến của các hộ dân, Phó chủ tịch đã thông báo về chủ trương của thành phố hoán đổi cho mỗi hộ một lô ở gần khu vực Nhà thờ Cồn Dầu.

Tại buổi tiếp, có 18 ý kiến công dân phát biểu. Tựu chung đều bày tỏ không thống nhất với  mục đích thu hồi đất, cưỡng chế và yêu cầu tái định cư tại chỗ. giải quyết các vấn đề có liên quan đến thu hồi đất nông nghiệp của các hộ dân.  Ý kiến khác cho rằng việc áp giá bồi thường thiệt hại theo quyết định 70, 71 chưa được phù hợp và yêu cầu được áp dụng Nghị định 69 và 197 của Chính phủ cũng như Quyết định 36 của UBND thành phố. Một số ý kiến cũng nêu lên thắc mắc về chủ trương hoán đổi đất trong khi trước đó trên  một số báo nêu theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình là sẽ bố trí tái định cư tại chỗ gần khu vực nhà thờ Cồn Dầu, đồng thời yêu cầu cung cấp Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 12/9/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình,

Sau khi nghe ý kiến của đại diện các hộ dân, ý kiến của các sở, ngành và địa phương tham dự buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh có ý kiến kết luận. Phó Chủ tịch khẳng định đối với các hộ dân khu vực Cồn Dầu thuộc dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân đã được UBND thành phố chỉ đạo triển khai trình tự về thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định của nhà nước. Ngoài ra, UBND thành phố cũng đã xét điều kiện hoàn cảnh thực tế các hộ dân tại khu vực thôn Cồn Dầu, vận dụng đề xuất Thủ trướng Chính phủ thống nhất Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 17/6/2015 giải quyết bố trí thêm đất tái định cư, chuyển đổi nâng cấp đường nhỏ lên đường lớn và hỗ trợ thêm bằng tiền với tổng số tiền 1.380.000.000 đồng là thể hiện sự quan tâm của chính quyền thành phố đối với các hộ để có điều kiện hơn, sớm ổn định cuộc sống.

Triển khai thực hiện Thông báo số 288/TB-VPCP ngày 12/9/2016 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, trên cơ sở các hộ dân giải tỏa có nguyện vọng được ở gần khu vực nhà thờ Cồn Dầu, được sự thống nhất của Nhà đầu tư, UBND thành phố đã phê duyệt điều chỉnh quỹ đất tại khu vực đất cây xanh gần Nhà thờ Cồn Dầu thành đất ở chia lô thuộc Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân tại Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 để thực hiện việc hoán đổi cho mỗi hộ 01 (một) lô ở gần khu vực Nhà thờ Cồn Dầu theo nguyện vọng của các hộ; như vậy đã thể hiện trách nhiệm quan tâm của UBND thành phố.

Vào ngày 30/9/2016 và 24/4/2017, UBND thành phố đã tổ chức mời tiếp dân đối thoại với các hộ để thông báo chủ trương, phương thức triển khai và đã chỉ đạo UBND quận Cẩm Lệ thành lập Tổ công tác thường trực trong giờ làm việc hành chính tại trụ sở UBND phường Hòa Xuân với thành phần gồm Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, UBND quận Cẩm Lệ, UBND phường Hòa Xuân và Chủ đầu tư để triển khai, tuy nhiên các hộ vẫn chưa thực hiện.

Đến nay, khu vực gần Nhà thờ Cồn Dầu nêu trên đã được nhà đầu tư thi công có đất thực tế với hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện xây dựng nhà ở.

Vì vậy,  UBND thành phố mời các hộ dân khu vực Cồn Dầu chưa bàn giao mặt bằng và các hộ trước đây trong diện cưỡng chế thu hồi đất chưa làm thủ tục nhận đất tái định cư để thông báo và triển khai thực hiện sắp đến.

Cụ thể về chủ trương hoán đổi đất, (nội dung đã thông báo trước đây): Đối với hộ giải tỏa (kể cả hộ có nhiều hồ sơ, có nhiều thửa đất) được bố trí 01 lô hoặc nhiều lô đất tái định cư tại quỹ đất của thành phố bố trí, nếu có nhu cầu đất ở gần khu vực nhà thờ Cồn Dầu, được hoán đổi mỗi hộ duy nhất 01 (một) lô đất tương ứng cấp đường quy hoạch đã phê duyệt về khu vực đất gần nhà thờ Cồn Dầu (hoán đổi cùng loại đường bố trí).

Về phương thức hoán đổi: Chủ hộ chuyển nhượng cho Chủ đầu tư 01 (một) lô đất tại khu tái định cư do thành phố bố trí để hoán đổi 01 lô đất tại khu vực gần Nhà thờ (hoán đổi cùng loại đường bố trí); nếu hoán đổi lên lô đất có mặt cắt đường lớn hơn thì phải nộp thêm khoản tiền chênh lệch theo giá trị do Chủ đầu tư xác định.

Chủ trương này cũng đề ra chế độ ưu tiên. Theo đó, ưu tiên hộ bàn giao mặt bằng trước được chọn vị trí lô đất trên sơ đồ quy hoạch (kể cả vị trí hai mặt tiền tương ứng) đối với lô đất tái định cư do thành phố phê duyệt bố trí hoặc lô đất hoán đổi của Chủ đầu tư tại khu vực gần Nhà thờ. Hộ bàn giao mặt bằng sạch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ký cam kết bàn giao mặt bằng được Chủ đầu tư hỗ trợ 100% (hoán đổi ngang giá) số tiền chênh lệch giữa giá trị lô đất tái định cư và lô đất hoán đổi từ Chủ đầu tư.  Hộ bàn giao mặt bằng sạch từ ngày thứ 16 đến ngày thứ 25 kể từ ngày ký cam kết bàn giao mặt bằng chỉ được Chủ đầu tư hỗ trợ 50% số tiền chênh lệch giữa giá trị lô đất tái định cư và lô đất hoán đổi từ Chủ đầu tư. Hộ bàn giao mặt bằng sạch sau 25 ngày kể từ ngày ký cam kết bàn giao mặt bằng hoặc không bàn giao mặt bằng sạch đúng cam kết thì Chủ đầu tư không hỗ trợ tiền chênh lệch giữa giá trị lô đất tái định cư và lô đất hoán đổi từ Chủ đầu tư.

 Nếu chủ hộ có nhu cầu thêm đất ở khu vực nhà thờ Cồn Dầu ngoài lô đất hoán đổi nêu trên thì trực tiếp giao dịch với Chủ đầu tư để giải quyết. Trường hợp chủ hộ có nhu cầu hỗ trợ thủ tục bán đất tái định cư do thành phố bố trí thì UBND thành phố sẽ chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố tổ chức bán đấu giá giúp theo trình tự quy định và gửi tiền lại cho chủ hộ.

UBND thành phố giao UBND quận Cẩm Lệ chỉ đạo Tổ công tác thường trực trong giờ làm việc hành chính tại trụ sở UBND phường Hòa Xuân kể từ ngày 20/6/2017 (thứ ba ngày mai) để triển khai các việc phát Mẫu phiếu đăng ký hoán đổi đất hoặc mua đất của Chủ đầu tư cho các hộ dân có nhu cầu trong thời hạn 07 ngày và nộp lại cho Tổ công tác chậm nhất ngày 30/6/2017), tổng hợp Phiếu đăng ký của các hộ, báo cáo Hội đồng GPMB dự án đề xuất những vấn đề liên quan (mua đất tái định cư, hoán đổi chuyển quyền sử dụng đất…), báo cáo UBND thành phố trước ngày 05/7/2017.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến thống nhất của các hộ và nhu cầu quỹ đất thực tế về nhận đất tái định cư và hoán đổi chuyển quyền sử dụng đất, UBND thành phố sẽ chỉ đạo triển khai những vấn đề tiếp theo.Trong quá trình các hộ dân tiến hành tháo dỡ bàn giao mặt bằng, đề nghị Chủ đầu tư bố trí phương tiện thi công để hỗ trợ cho các hộ sớm thực hiện việc bàn giao mặt bằng.

Đối với các hộ không có ý kiến về phương án hỗ trợ CQSD đất nêu trên và vẫn không chấp hành bàn giao mặt bằng, giao Hội đồng GPMB dự án tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/7/2017. UBND thành phố không xem xét giải quyết bất kỳ kiến nghị nào phát sinh liên quan đến nội dung bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của chủ hộ tại dự án Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân, đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. Trên tinh thần giải quyết các thủ tục chi bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư, hoán đổi đất trong tháng 7/2017.

Đối với một số hộ có kiến nghị về hỗ trợ khó khăn hoặc đề nghị đảm bảo công bằng hợp lý trong thực hiện chính sách đền bù, tái định cư, yêu cầu chính quyền địa phương rà soát từng trường hợp cụ thể, khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn  bị nội dung, tham mưu cho lãnh đạo thành phố tổ chức tiếp, đối thoại với các hộ dân có liên quan đến các vấn đề cụ thể của từng hộ gia đình;

 Đối với yêu cầu của một số hộ được nhận Thông báo 288/TB-VPCP ngày 12/9/2016 của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Do đây là văn bản được phát hành theo chế độ “Mật” nên UBND thành phố xin tiếp thu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để trả lời cụ thể cho các hộ dân.

L.H