Các TTHC của Sở Tư pháp không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Đăng ngày 06-07-2017 13:51

Sở Tư pháp thành phố đã ban hành Công văn số 2387/STP-KSTT V/v triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QÐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ buu chính chính công ích như sau:

- Nhập quốc tịch Việt Nam.

- Thôi quốc tịch Việt Nam.

- Trở lại quốc tịch Việt Nam.

- Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

- Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.