Các TTHC của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Đăng ngày 06-07-2017 13:53

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố đã ban hành Công văn số 2722/SLĐTBXH-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QÐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 15 thủ tục thuộc lĩnh vực người có công sau:

1. Giải quyết trợ cấp người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ nhiễm chất độc hóa học (CĐHH) do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.
2. Giải quyết hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình.
3. Giải quyết chế độ cho gia đình tự quy tập xây mộ liệt sĩ trong nghĩa trang gia tộc hoặc nghĩa trang liệt sĩ.
4. Giải quyết chế độ ưu đãi giáo dục - đào tạo.
5. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
6. Hồ sơ giải quyết tuất từ trần cho thân nhân Lão thành cách mạng, cán bộ Tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 61% trở lên từ trần.
7. Giải quyết hồ sơ xét công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh.
8. Xác nhận hồ sơ đủ điều kiện xét duyệt và đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp bằng Tổ quốc ghi công.
9. Trợ cấp thường xuyên đối với Người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn.
10. Trợ cấp khó khăn đột xuất cho đối tượng chính sách.
11. Giải quyết chính sách đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến.
12. Giải quyết hồ sơ tiếp nhận người có công cách mạng vào Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng.
13. Thủ tục Giải quyết hồ sơ mới công nhận người đảm nhận thờ cúng liệt sỹ.
14. Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP.
15. Thủ tục cấp mới Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP.