Các TTHC của Sở Ngoại vụ không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Đăng ngày 06-07-2017 13:53

Sở Ngoại vụ thành phố đã ban hành Công văn số 3107/SNG-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QÐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích như sau:

1. Thủ tục đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu.
2. Thủ tục đề nghị chứng nhận xuất trình giấy từ, tài liệu.
3. Thủ tục đề nghị cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm gửi cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam đề nghị cấp thị thực nhập xuất cảnh cho cán bộ, công chức thành phố Đà Nẵng qua đường bưu điện.
4. Thủ tục trình cấp phép xuất nhập cảnh cho cán bộ, công chức, viên chức thành phố Đà Nẵng.
5. Thủ tục trình khen thưởng các tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam làm việc cho các tổ chức nước ngoài có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.
6. Thủ tục đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài.
7. Thủ tục trình mời người nước ngoài vào làm việc.
8. Thủ tục trình cấp, gia hạn chứng minh thư (CMT) và thẻ tạm trú (TTT) cho viên chức, nhân viên cơ quan lãnh sự nước ngoài tại thành phố.
9. Thủ tục cấp xác nhận/ cấp xác nhận bổ sung/ gia hạn sổ mua hàng miễn thuế cho tập thể và viên chức, nhân viên cơ quan lãnh sự nước ngoài tại thành phố.
10. Thủ tục trình cấp phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nền kinh tể thành viên của Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương tại thành phố Đà Nẵng (Thẻ ABTC).