Các TTHC của Sở Giao thông Vận tải không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích
Đăng ngày 06-07-2017 15:07

Sở Giao thông Vận tải thành phố đã ban hành Công văn số 5862/SGTVT-VP V/v triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QÐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ buu chính chính công ích như sau:

- Thủ tục xác nhận phương án hoạt động vận tải hành khách liên vận Việt Nam - Lào bằng xe ô tô theo tuyến cố định
- Thủ tục gia hạn Giấy phép liên vận cho phương tiện của Lào
- Thủ tục cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Lào - Campuchia cho phương tiện kinh doanh vận tải
- Thủ tục gia hạn Giấy phép liên vận quốc tế Việt Nam - Lào - Campuchia đối với phương tiện phi thương mại
- Thủ tục gia hạn Giấy phép liên vận quốc tế Việt Nam - Lào - Campuchia 
- Thủ tục xác nhận xe thuộc đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ
- Thủ tục đăng ký cấp phù hiệu “xe container”
- Thủ tục đăng ký cấp phù hiệu xe trung chuyển
- Thủ tục đăng ký cấp phù hiệu xe tải
- Thủ tục đăng ký cấp phù hiệu xe buýt
- Thủ tục đăng ký cấp phù hiệu xe đầu kéo
- Thủ tục đăng ký cấp phù hiệu xe nội bộ
- Thủ tục cấp mới, cấp lại giấy phép xe kinh doanh vận tải
- Thủ tục đăng ký cấp phù hiệu xe tuyến cố định
- Thủ tục đăng ký cấp phù hiệu xe taxi
- Thủ tục đăng ký cấp phù hiệu xe hợp đồng
- Thủ tục chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định
- Thủ tục cấp giấy phép liên vận quốc tế Việt - Lào cho phương tiện kinh doanh vận tải
- Thủ tục cấp giấy phép liên vận quốc tế Việt - Lào đối với phương tiện phi thương mại
- Thủ tục cấp giấy phép liên vận quốc tế Việt - Campuchia đối với phương tiện phi thương mại
- Thủ tục gia hạn Giấy phép liên vận cho phương tiện của Campuchia
- Thủ tục cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
- Thủ tục cấp giấy phéo xe tập lái
- Thủ tục cấp giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4
- Thủ tục cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô
- Thủ tục cấp mới giấy phép lái xe cho người trúng tuyển ký sát hạch
- Thủ tục cấp đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu
- Thủ tục thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới
- Thủ tục đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
- Thủ tục cấp đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng
- Thủ tục cấp  đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
- Thủ tục cấp lại đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng
- Thủ tục cấp  đăng ký tạm thời  xe máy chuyên dùng
- Thủ tục đăng ký sang tên xe máy chuyên dùng trong cùng thành phố Đà Nẵng
- Thủ tục đăng ký sang tên xe máy chuyên dùng từ nơi khác chuyển về  thành phố Đà Nẵng
- Thủ tục di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng
- Thủ tục xóa sổ xe máy chuyên dùng
- Thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ
- Thủ tục cấp Giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ
- Thủ tục cấp giấy phép cho phương tiện vận tải ra vào thành phố Đà Nẵng
- Thủ tục cấp giấy phép cho phương tiện vận tải phục vụ giải quyết sự cố
- Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè
- Thủ tục chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa đối với cảng có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
- Thủ tục chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa đối với cảng không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
- Thủ tục công bố hoạt động cảng thủy nội địa đối với cảng có tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
- Thủ tục công bố hoạt động cảng thủy nội địa đối với cảng không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài
- Thủ tục chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa
- Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
- Thủ tục xây dựng công trình có liên quan đến đường thủy nội địa - giai đoạn lập dự án đầu tư
- Thủ tục xây dựng công trình có liên quan đến đường thủy nội địa - giai đoạn thực hiện dự án 
- Thủ tục cấp giấy phép sử dụng hành lang bảo vệ luồng
- Thủ tục cấp giấy phép thi công lắp đặt cấp nước cho các hộ dân
- Thủ tục cấp giấy phép thi công hạ bó vỉa, gia cố, chỉnh trang vỉa hè
- Thủ tục cấp giấy phép thi công lắp đặt công trình
- Thủ tục cấp giấy phép thi công các công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ
- Thủ tục cấp giấy phép thi công đường ngang đấu nối vào đường chính đang khai thác
- Thủ tục cấp giấy phép thi công xử lý sự cố đột xuất về kỹ thuật của các công trình ngầm như: thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước, cấp điện, cấp ga và các công trình liên quan khác.
- Thủ tục cấp giấy phép thi công lắp đặt đấu nối hệ thống thoát nước
- Thủ tục trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án (đối với các công trình do sở GTVT thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành)
- Thủ tục trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (đối với các công trình do Sở GTVT hoặc UBND TP làm chủ đầu tư)
- Thủ tục trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (đối với các công trình do sở GTVT thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành)
- Thủ tục trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ thiết kế (đối với các công trình do Sở GTVT hoặc UBND TP làm chủ đầu tư)
- Thủ tục trình thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật (công trình thiết kế 3 bước) hoặc hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (công trình thiết kế 2 bước) 
- Thủ tục trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế  kỹ thuật 
- Thủ tục phê duyệt HS dự toán hoặc hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc nguồn vốn sự nghiệp hoặc nguồn vốn ủy quyền quản lý của TW- công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ, lập HS báo cáo KTKT
- Thủ tục phê duyệt HS dự toán hoặc hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc nguồn vốn sự nghiệp hoặc nguồn vốn ủy quyền quản lý của TW- công tác sửa chữa đột xuất: khắc phục bão lũ hoặc công trình mang tính cấp bách như thiên tai, dịch họa
- Thủ tục phê duyệt HS dự toán hoặc hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật thuộc nguồn vốn sự nghiệp hoặc nguồn vốn ủy quyền quản lý của TW- công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ (sửa chữa vừa):  lập hồ sơ dự toán
- Thủ tục Ý kiến HSTK cơ sở dự án đầu tư XDCT