Các TTHC của Công an thành phố không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích
Đăng ngày 06-07-2017 17:36

Công an thành phố đã ban hành Công văn số 3262/CATP-PV19 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QÐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 
 

Theo đó, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an thành phố chưa triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 105 TTHC như sau:

I. DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC PHÒNG THUỘC CÔNG AN THÀNH PHỐ

+ TTHC thuộc lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh:
1. Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài.
2. Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh.
3. Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài.
4. Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh.
5. Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam.
6. Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.
7. Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực.
8. Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.
9. Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh.
10. Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh.
11. Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh.

+ TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu:
1. Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.
2. Giải quyết thủ tục đổi con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.
3. Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.
4. Giải quyết thủ tục làm con dấu có biểu tượng, chữ nước ngoài, tên viết tắt và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.
5. Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.
6. Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu.

+ TTHC thuộc lĩnh vực quản lý ngành nghề, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự:
1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
2. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
3. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
4. Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ (BV1).

+ TTHC thuộc lĩnh vực Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ:
1. Cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ.
2. Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ.
3. Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao.
4. Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao.
5. Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao.
6. Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.
7. Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.
8. Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ.
9. Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí.
10. Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ.
11. Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao.
12. Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ.
13. Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng.
14. Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.
15. Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.
16. Cấp giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ.
17. Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ.

+ TTHC thuộc lĩnh vực Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ:
1. Đăng ký, cấp biển số xe tại Công an cấp tỉnh.
2. Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh.
3. Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnh.
4. Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh.
5. Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh.
6. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh.
7. Đăng ký xe tạm thời tại Công an cấp tỉnh.
8. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh.
9. Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

+ TTHC thuộc lĩnh vực Tổ chức cán bộ:
1. Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh.
2. Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.
3. Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân.
4. Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ TTHC thuộc lĩnh vực Chính sách:
1. Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975, về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân.
2. Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở chiến trường B, C, K từ 30-4-1975 trở về trước không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc.
3. Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7-1954 đến 30-4-1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết).
4. Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.
5. Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
6. Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.
7. Cấp "Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí" cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.
8. Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh.
9. Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an cấp tỉnh.
10. Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an cấp tỉnh.
11. Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh.
12. Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh.
13. Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại Công an cấp tỉnh.
14. Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh.
15. Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh.
16. Cấp thẻ bảo hiểm y tế.
17. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế.
18. Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế.

+ TTHC thuộc lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo:
1. Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh.
2. Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh.

II. DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN QUẬN, HUYỆN

+ TTHC thuộc lĩnh vực quản lý ngành nghề, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự:
1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp huyện.
2. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp huyện..
3. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp huyện.

+ TTHC thuộc lĩnh vực Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ:
1. Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.
2. Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.
3. Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.
4. Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.
5. Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.
6. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.
7. Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.
8. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.
9. Đăng ký, cấp biển số xe mô tô điện, xe máy điện tại Công an cấp huyện.

+ TTHC thuộc lĩnh vực Đăng ký quản lý cư trú:
1. Đăng ký thường trú.
2. Tách sổ hộ khẩu.
3. Cấp đổi sổ hộ khẩu.
4. Cấp lại sổ hộ khẩu.
5. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu.
6. Xóa đăng ký thường trú.
7. Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú.
8. Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật.
9. Cấp giấy chuyển hộ khẩu.

+ TTHC thuộc lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo:
1. Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp huyện.
2. Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp huyện.

III. DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN PHƯỜNG, XÃ

+ TTHC thuộc lĩnh vực Quản lý xuất, nhập cảnh:
1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp xã.

+ TTHC thuộc lĩnh vực Đăng ký quản lý cư trú:
1. Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã.
2. Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã.
3. Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã.
4. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã.
5. Khai báo tạm vắng tại công an cấp xã.
6. Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã.
7. Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã.

+ TTHC thuộc lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo:
1. Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) tại Công an phường.
2. Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) tại Công an phường.

+ TTHC thuộc lĩnh vực Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ:
1. Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ.