Danh mục TTHC của Sở Nội vụ cung cấp không thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích
Đăng ngày 28-07-2017 15:38


Sở Nội vụ thành phố đã ban hành Công văn số 3251/SNV-CCHC V/v triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QÐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, Sở Nội vụ thống kê danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, huyện, phường, xã chưa triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ chuyển phát nhanh đến địa chỉ yêu cầu cho công dân, tổ chức, bao gồm:

1. Thủ tục đăng ký kết hôn.
2. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con.
3. Các thủ tục lĩnh vực chứng thực.