Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Như Liên
UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 5286/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Như Liên, trú tại số 675 đường Điện Biên Phủ, phường An Khê, quận Thanh Khê.

Theo nội dung khiếu nại, bà Hoàng Thị Như Liên không đồng ý với mức hỗ trợ trên cơ sở mặt bằng giá đất theo Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 20-12-2012 của UBND thành phố, đề nghị được bồi thường thiệt hại theo chênh lệch đơn giá đất đường Điện Biên Phủ tại Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 20-12-2014 của UBND thành phố Đà Nẵng. Cụ thể: Đường Điện Biên Phủ đoạn từ ngã ba Cai Lang đến chân Cầu vượt đơn giá: 20.430.000 đồng/m2 so với đoạn còn lại 7m (chân cầu vượt đến Ngã Ba Huế) đơn giá 7.020.000 đồng/m2, mức chênh lệch: 13.410.000 đồng/m2.

 

Căn cứ kết quả xác minh và đối thoại với bà Hoàng Thị Như Liên, UBND thành phố quyết định giữ nguyên mức hỗ trợ bị ảnh hưởng do thay đổi giảm mặt cắt đường (trước mặt nhà) khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế đối với hộ bà Hoàng Thị Như Liên tại Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 3-3-2015, Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 20-3-2015 và Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 19-5-2016 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

 

Đồng thời không chấp nhận đơn của bà Hoàng Thị Như Liên khiếu nại về việc hỗ trợ ảnh hưởng do thay đổi giảm mặt cắt đường khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã Ba Huế thành phố Đà Nẵng.

 

Nếu không đồng ý với Quyết định này thì bà Hoàng Thị Như Liên được quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ