Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Đức Hoàng và bà Phan Thị Nghiệp
UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 9235/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Đức Hoàng và bà Phan Thị Nghiệp, trú tại 62 Phạm Văn Nghị, TP Đà Nẵng (Lần đầu).

Theo đó, ông Lê Đức Hoàng và bà Phan Thị Nghiệp khiếu nại Công văn số 9037/UBND-ĐBGT ngày 11-10-2013 của UBND thành phố Đà Nẵng, yêu cầu UBND thành phố bố trí lô đất E-35 để gia đình ông, bà ổn định cuộc sống.

 

Căn cứ kết quả xác minh của Thanh tra thành phố tại Báo cáo số 417/BC-TTTP ngày 13-6-2016 và kết quả đối thoại với bà Phan Thị Nghiệp tại buổi đối thoại ngày 16-9-2016, UBND thành phố quyết định giữ nguyên Công văn số 9037/UBND-ĐBGT ngày 11-10-2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc giải quyết bố trí đất tái định cư đối với hộ ông Lê Đức Hoàng và bà Phan Thị Nghiệp; và không chấp nhận bố trí thêm lô đất E-35, hộ phụ loại đường 6m, khu dân cư Hòa Khánh (giai đoạn 2) cho hộ ông Lê Đức Hoàng và bà Phan Thị Nghiệp.

 

Nếu không đồng ý với Quyết định này, ông Lê Đức Hoàng và bà Phan Thị Nghiệp được quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng Bộ TN&MT hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ