Giao Sở Văn hóa và Thể thao xác minh nội dung khiếu nại của ông Hồ Ngọc Tân
UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 6258/QĐ-UBND giao nhiệm vụ cho Sở Văn hóa và Thể thao thành phố tiến hành xác minh làm rõ nội dung đơn của ông Hồ Ngọc Tân, trú tại số 98A Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng, khiếu nại hành vi hành chính của Đoàn Kiểm tra chấp hành quy định việc treo biển hiệu không đúng thực tế tại cơ sở kinh doanh số 98A Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng (đã được Chủ tịch UBND quận Hải Châu giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 3449/QĐ-UBND ngày 15-7-2016).

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại trên với Chủ tịch UBND thành phố để xem xét, xử lý theo quy định.

 

Cổng Thông tin điện tử thành phố​