Các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Ngoại vụ
Đăng ngày 17-11-2017 08:23, Lượt xem: 2925

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5294/QĐ-UBND v/v công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố như sau:

Lĩnh vực công tác lãnh sự:

- Trình cấp phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế Mức 3.

Lĩnh vực quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các văn phòng, tổ chức nước ngoài:

- Quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các văn phòng, tổ chức nước ngoài tại miền Trung – Tây Nguyên.

- Tuyển chọn, giới thiệu người lao động Việt Nam làm việc cho các văn phòng, tổ chức nước ngoài tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác