Các TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Ban Quản lý Khu công nghệ cao
Đăng ngày 21-11-2017 17:10, Lượt xem: 390

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5294/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, danh mục Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu công nghệ cao thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố như sau:

Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, Kiến trúc:

1. Đề nghị Xác nhận công trình xây dựng (Thủ tục không bắt buộc) Mức 3.
2. Đề nghị cấp Chứng chỉ quy hoạch xây dựng (Thủ tục không bắt buộc) Mức 3.

Lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài:

1. Tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao.
2. Đăng ký nội quy lao động.
3. Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể.
4. Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được (trừ nhà thầu).
5. Xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho doanh nghiệp trong Khu công nghệ cao không thuộc diện cấp Giấy phép lao động.
Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài trong trường hợp Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày Mức 3.
6. Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài trong trường hợp Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc Mức 3.
7. Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại ở Việt Nam.
8. Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại Mức 3.
9. Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức chào bán dịch vụ.
10. Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng Mức 3.
11. Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam Mức 3.
12. Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức đại diện cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài.
13. Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, dạy nghề và y tế Mức 3.
14. Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức di chuyển nội bộ doanh nghiệp Mức 3.
15. Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài theo hình thức hợp đồng lao động Mức 3.
16. Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề đối với hợp đồng có thời gian dưới 90 ngày Mức 4.
17. Cấp Giấy phép lao động đối với người nước ngoài đã được cấp giấp phép lao động nhưng hết hiệu lực mà có nhu cầu tiếp tục làm việc cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động.
18. Cấp Giấp phép lao động đối với người nước ngoài đã được cấp Giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong Giấy phép lao động nhưng không thay đổi người sử dụng lao động.
19. Cấp Giấy phép lao động đối với người nước ngoài đã được cấp giấp phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động.
 

Lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp:

1. Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
2. Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
3. Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
4. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài.
5. Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Lĩnh vực Đất đai:

- Giao đất, cho thuê đất, bàn giao tọa độ mốc giới khu đất Mức 3.

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất nhập khẩu:

1. Đăng ký mua hàng hóa, văn phòng phẩm từ thị trường nội địa phục vụ sinh hoạt hằng ngày của doanh nghiệp FDI.
2. Đề nghị cấp Giấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa form D.
3. Đăng ký thương nhân.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác