Chính sách nổi bật về tài chính, doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 12/2017
Đăng ngày 06-12-2017 09:56

Giảm phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; Giảm phí đăng ký giao dịch bảo đảm; Giảm tới 50% phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; Giảm phí thẩm định kinh doanh dịch vụ kiểm định an toàn lao động; Xử phạt vi phạm về chất lượng hàng hóa.... là những chính sách nổi bật về tài chính, doanh nghiệp có hiệu lực từ tháng 12/2017

Giảm phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư  số 111/2017/TT-BTC của  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

Theo đó, từ 11/12, điều chỉnh mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, mức phí mới được tính trên giá trị tài sản bán được, cụ thể như sau:

Với giá trị tài sản dưới 5 tỷ đồng, mức thu phí là 90.000 đồng/trường hợp (mức cũ là 100.000 đồng/trường hợp);

Tài sản từ 5 tỷ đồng đến dưới 20 tỷ đồng, mức thu phí là 270.000 đồng/trường hợp (mức cũ là 300.000 đồng/trường hợp)

Tài sản trên 20 tỷ đồng, mức thu phí là 450.000 đồng/trường hợp (quy định cũ 500.000 đồng/trường hợp).

Thông tư  số 111/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 11/12/2017.

Giảm phí đăng ký giao dịch bảo đảm

Có hiệu lực thi hành từ ngày 11/12/2017, Thông tư số 113/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

Theo đó, mức phí thay đổi như sau

- Phí đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm: giảm từ 70.000 đồng/hồ sơ xuống còn 30.000 đồng/hồ sơ.

- Phí cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm: giảm từ 30.000 đồng/trường hợp xuống còn 25.000 đồng/trường hợp.

Giảm tới 50% phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy, nhiều mức thu phí sẽ được điều chỉnh giảm.

Cụ thể, mức phí kiểm định sơn chống cháy, chất ngâm tẩm chống cháy được giảm tới 50%, từ mức 800.000 đồng/kg xuống còn 400.000 đồng/kg.

Phí kiểm định cửa chống cháy từ mức 700.000 đồng/bộ giảm xuống còn 500.000 đồng/bộ; phí kiểm định vật liệu chống cháy từ 700.000 đồng/m2 giảm xuống còn 400.000 đồng/m2...

Thông tư số 112/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 11/12/2017

Giảm phí thẩm định kinh doanh dịch vụ kiểm định an toàn lao động

Nội dung trên được quy định tại Thông tư số 110/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trong đó, giảm mức phí cấp mới, cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động từ 16 triệu đồng/lần xuống mức 15 triệu đồng/lần. Mức phí cấp lại khi bổ sung lĩnh vực hoạt động giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động được giảm từ 5,5 triệu đồng/lần xuống còn 5 triệu đồng lần…

Xử phạt vi phạm về chất lượng hàng hóa

Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực đo lường đối với cá nhân là 100.000.000 đồng, đối với tổ chức là 200.000.000 đồng; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với cá nhân là 150.000.000 đồng, đối với tổ chức là 300.000.000 đồng. Đây là mức phạt tiền dụng đối với tổ chức. Đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền được giảm đi một nửa.

Đối với mỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như tước giấy phép, đình chỉ hoạt động, tịch thu tang vật…

Nội dung trên được quy định tại Nghị định số 119/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, có hiệu lực từ ngày 15/12/2017.

 

KHÁNH VÂN