Chính sách nổi bật về lao động có hiệu lực từ tháng 5/2018
Đăng ngày 08-05-2018 02:44

Quy định về phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán trưởng cơ quan nhà nước; Điều kiện cấp bù lãi suất vay mua nhà ở xã hội; Tiêu chuẩn nhân viên hàng không; Những trường hợp không được tham gia định giá tài sản trong tố tụng hình sự; Gian lận bảo hiểm bị phạt đến 100 triệu đồng... là những chính sách nổi bật về lao động có hiệu lực từ tháng 5/2018.

Quy định về phụ cấp trách nhiệm đối với kế toán trưởng cơ quan nhà nước

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư  số 04/2018/TT-BNV về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

Theo đó, từ ngày 15/5/2018, người được bổ nhiệm kế toán trưởng ở các đơn vị sau đây được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm hằng tháng 0,2 so với mức lương cơ sở:

- Cơ quan có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp (Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan); cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; các tổ chức được Nhà nước cấp vốn để tổ chức hoạt động theo Mục tiêu chính trị xã hội.

Đối với các đơn vị sau, người được bổ nhiệm kế toán trưởng được hưởng mức phụ cấp trách nhiệm theo quyết định của cấp có thẩm quyền:

- Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân do cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thành lập;

- Cơ quan, tổ chức quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

Điều kiện cấp bù lãi suất vay mua nhà ở xã hội

Theo Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg ngày 2/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, các khoản cho vay nhà ở xã hội được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Đã ký hợp đồng tín dụng và đã được giải ngân vốn vay tại các tổ chức tín dụng.

- Đúng đối tượng và khách hàng vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

- Là khoản cho vay trong hạn tại thời điểm cấp bù chênh lệch lãi suất.

Tuy nhiên, trong trường hợp các khoản cho vay (gồm cả gốc và lãi) bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ (trừ trường hợp các khoản cho vay bị rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng được gia hạn nợ theo quy định) thì không được cấp bù chênh lệch lãi suất đối với khoảng thời gian vay bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ.

Trường hợp khách hàng vay vốn đã trả hết phần nợ quá hạn và khoản cho vay được xác định trở lại trạng thái trong hạn (khách hàng trả nợ đúng hạn từ kỳ trả nợ tiếp theo) thì khách hàng tiếp tục được cấp bù chênh lệch lãi suất.

Mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước cấp bù cho các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay chương trình nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 3%/nầm, áp dụng trong giai đoạn 2016 - 2020. Thời gian được cấp bù chênh lệch lãi suất bằng thời gian các khoản cho vay đối với khách hàng vay vốn.

Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 20/5/2018 và được áp dụng đối với khoản giải ngân vốn vay từ ngày 10/12/2015.

Tiêu chuẩn nhân viên hàng không

Có hiệu lực từ ngày 10/5/2018, Thông tư số 10/2018 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn nhân viên hàng không.

Theo đó, nhân viên kiểm soát an ninh hàng không đáp ứng các tiêu chuẩn như sau:  là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; không có tiền án, tiền sự theo quy định của pháp luật; không sử dụng ma túy, chất kích thích; được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép nhân viên kiểm soát an ninh hàng không.

Nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay, nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay, nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay đáp ứng các tiêu chuẩn như sau: Là công dân Việt Nam hoặc nước ngoài đủ 18 tuổi trở lên có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; không có tiền án, tiền sự theo quy định của pháp luật; không sử dụng ma túy, chất kích thích.

Đối với nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay phải được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay. Nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay, nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay phải có chứng chỉ chuyên môn chuyên ngành hàng không.

Đối với tiêu chuẩn của nhân viên kiểm soát an ninh hàng không cần đáp ứng các tiêu chuẩn: là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; Không có tiền án, tiền sự theo quy định của pháp luật; không sử dụng ma túy, chất kích thích; được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép nhân viên kiểm soát an ninh hàng không.

Đối với tiêu chuẩn của nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; Nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay; Nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay cần đáp ứng các tiêu chuẩn: là công dân Việt Nam hoặc nước ngoài đủ 18 tuổi trở lên có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; không có tiền án, tiền sự theo quy định của pháp luật; không sử dụng ma túy, chất kích thích.

Riêng đối với nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay phải được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay. Nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay và nhân viên cứu nạn, chữa cháy tại cảng hàng không, sân bay phải có chứng chỉ chuyên môn chuyên ngành hàng không theo quy định của Thông tư này.

Những trường hợp không được tham gia định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Có hiệu lực từ ngày 1/5/2018, Nghị định số 30/2018/NĐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Nghị định này 

Theo đó, người thuộc một trong các trường hợp sau thì không được tham gia định giá tài sản:

- Đồng thời là bị hại, đương sự; là người đại diện, người thân thích của bị hại, đương sự hoặc của bị can, bị cáo.

- Đã tham gia định giá hoặc định giá lại tài sản đang được trưng cầu định giá.

- Đã tham gia với tư cách là người bào chữa, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch, người dịch thuật trong vụ án đó.

- Đã tiến hành tố tụng trong vụ án đó.

- Có căn cứ rõ ràng để chứng minh người đó không vô tư trong khi thực hiện định giá.

- Người đang trong thời gian thi hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

Gian lận bảo hiểm bị phạt đến 100 triệu đồng

Đây là quy định nổi bật tại Nghị định số 48/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28-8-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Theo đó, một trong các hành vi vi phạm dưới đây sẽ bị xử phạt tới mức 100 triệu đồng nếu số tiền chiếm đoạt dưới 20.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại dưới 50.000.000 đồng, hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự:

- Thông đồng với người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm để giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật.

- Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin để từ chối bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm đã xảy ra.

- Giả mạo tài liệu, cố ý làm sai lệch thông tin trong hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm.

- Tự gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của mình để hưởng quyền lợi bảo hiểm trừ trường hợp luật quy định khác.

- Hành vi ép buộc các tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức sẽ bị phạt tiền từ 40 triệu - 50 triệu đồng.

Nếu triển khai các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe trước khi được Bộ Tài chính phê chuẩn sẽ chịu mức phạt 60 triệu - 70 triệu đồng.

Đặc biệt, hành vi ép buộc các tổ chức, cá nhân mua bảo hiểm dưới mọi hình thức sẽ bị phạt tiền từ 40-50 triệu đồng.

MINH ANH