Kết quả giải quyết khiếu nại của hộ bà Trương Thị Phương Thu
Đăng ngày 19-06-2018 04:06

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2313/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của hộ bà Trương Thị Phương Thu (lần đầu), trú tại số 709 đường Điện Biên Phủ, phường An Khê, quận Thanh Khê, khiếu nại về việc giải quyết hỗ trợ bị ảnh hưởng do thay đổi giảm mặt cắt đường khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế, yêu cầu đền bù chênh lệch theo giá thị trường cho gia đình bà, và xin mua 01 lô đất theo giá Nhà nước tại vị trí đường tương đương với đường Điện Biên Phủ hoặc thu hồi đất và bồi thường theo quy định.

Theo đó, UBND thành phố kết luận, công trình Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế là công trình công cộng có ý nghĩa rất lớn, phục vụ cho lợi ích dân sinh và sự phát triển chung của thành phố. Hiện nay, không có quy định về bồi thường thiệt hại cho những hộ dân trong vùng có ảnh hưởng khi xây dựng công trình công cộng. Tuy nhiên, UBND thành phố đã vận dụng quy định tại Điều 10 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 chủ Chính phủ để xem xét hỗ trợ một phần đối với các hộ dân bị ảnh hưởng do thay đổi mặt cắt đường khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế. Đây là chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tế của từng hộ gia đình, thể hiện sự quan tâm lớn của Nhà nước đối với cuộc sống của người dân.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố quyết định giữ nguyên mức hỗ trợ do thay đổi giảm mặt cắt đường (trước mặt nhà) khi thực hiện Dự án Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế đối với hộ bà Trương Thị Phương Thu được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 3-3-2015 và Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 19-5-2016.

Cùng với đó, không chấp nhận nội dung khiếu nại của hộ bà Trương Thị Phương Thu đối với Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 3-3-2015 và Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 19-5-2016 của Chủ tịch UBND thành phố về việc giải quyết hỗ trợ bị ảnh hưởng do thay đổi giảm mặt cắt đường khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế (phần giải quyết hỗ trợ đối với hộ bà Trương Thị Phương Thu).

Không chấp nhận yêu cầu của hộ bà Trương Thị Phương Thu về việc đề nghị giải quyết đền bù chênh lệch theo giá thị trường cho gia đình 01m2 là 30 triệu đồng, và không chấp nhận đề nghị của hộ bà Trương Thị Phương Thu về việc giao quyền sử dụng 01 lô đất hoặc thu hồi đất và bồi thường theo quy định.

Nếu không đồng ý với quyết định này thì hộ bà Trương Thị Phương Thu có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.​​

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ