Không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Võ Thùy Giang
Đăng ngày 03-07-2018 07:48

UBND thành phố vừa ban hành văn bản về việc chấm dứt xem xét, giải quyết khiếu nại của hộ bà Nguyễn Võ Thùy Giang trú tại 67 Tôn Đức Thắng, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ về việc yêu cầu UBND thành phố xem xét, tính lại mức hỗ trợ do thay đổi giảm mặt cắt đường khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế.

Công trình Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế là công trình công cộng phục vụ lợi ích dân sinh và sự phát triển chung của thành phố. Hiện nay, không có quy định về bồi thường thiệt hại cho những hộ dân trong vùng có ảnh hưởng khi xây dựng công trình công cộng. Tuy nhiên, UBND đã có chủ trương hỗ trợ một phần đối với các hộ dân bị ảnh hưởng do thay đổi mặt cắt đường khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế tại Công văn số 2289/UBND –QLĐBGT với mức hỗ trợ 1.285.000 đồng/m2. Ngoài ra, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3129/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 phê duyệt hỗ trợ thêm cho mỗi hộ 20% tổng giá trị hỗ trợ. Do vậy, nội dung khiếu nại của hộ bà Nguyễn Võ Thùy Giang về việc hỗ trợ bị ảnh hưởng do thay đổi mặt cắt đường khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế và yêu cầu xem xét, tính lại mức hỗ trợ là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Từ những nhận định căn cứ trên, UBND thành phố thông báo giữ nguyên mức hỗ trợ do thay đổi giảm mặt cắt khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế đối với hộ bà Nguyễn Võ Thùy Giang; không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà đối với việc hỗ trợ bị ảnh hưởng do thay đổi giảm mặt cắt đường khi hình thành Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế và yêu cầu xem xét, tính lại mức hỗ trợ. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định, nếu không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại, hộ bà Nguyễn Võ Thùy Giang có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Cổng Thông tin điện tử thành phố đăng tải thông báo để bà Nguyễn Võ Thùy Giang được biết.

Cổng Thông tin điện tử thành phố