Kết quả giải quyết khiếu nại của công dân Cao Tư Thế
Đăng ngày 29-04-2020 09:12

UBND thành phố vừa ban hành quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Cao Tư Thế, trú tại tổ 9 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và bố trí tái định cư dự án Khu dân cư Trung Nghĩa.

Theo đó, ông Cao Tư Thế yêu cầu bố trí thêm một lô đất tái định cư cho đủ 5 lô theo biên bản xác lập ngày 28-8-2012 và ngày 28-9-2012 của Hội đồng Bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng dự án tại thời điểm Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư và thực hiện công tác giải tỏa đền bù.

Tại buổi đối thoại với hộ ông Cao Tư Thế vào ngày 26-3-2020, sau khi nghe ý kiến của ông Cao Tư Thế, ý kiến đại diện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, lãnh đạo UBND thành phố đã kết luận: "Thống nhất với kết quả xác minh của Thanh tra thành phố tại Báo cáo số 42/BC-TTTP ngày 2-8-2019 về việc không chấp nhận nội dung khiếu nại của hộ ông Cao Tư Thế".

Việc hộ ông bà Cao Tư Thế - Trần Thị Kim Lan yêu cầu bố trí thêm một lô đất tái định cư cho đủ 5 lô theo biên bản xác lập ngày 28-8-2012 và ngày 28-9-2012 của Hội đồng Bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng dự án tại thời điểm Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư và thực hiện công tác giải tỏa đền bù là không có cơ sở để giải quyết.

UBND thành phố quyết định giữ nguyên các quyết định phê duyệt giải quyết về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và bố trí tái định cư do thu hồi đất của hộ ông Cao Tư Thế; không chấp nhận nội dung khiếu nại ông Cao Tư Thế về việc bố trí tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại dự án Khu dân cư Trung Nghĩa.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định, nếu ông Cao Tư Thế không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật.

Xem toàn văn Quyết định tại đây.

Cổng Thông tin điện tử thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT