Chính sách nổi bật về công dân có hiệu lực từ tháng 7/2020
Đăng ngày 13-07-2020 04:25

Chỉ đăng ký xuất nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động 1 lần từ ngày 01/7/2020; Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng/tháng; Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn 10 năm; 3 trường hợp được điều chỉnh biên chế công chức; Bổ sung giấy tờ có thể thay thế trong hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp; Nâng độ tuổi quân nhân dự bị trong thời bình cao nhất lên đến 45 tuổi... là những chính sách nổi bật về công dân có hiệu lực từ tháng 7/2020.

Chỉ đăng ký xuất nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động 1 lần từ ngày 01/7/2020

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định số 77/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động. 

Theo đó, các đối tượng có nhu cầu xuất nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động chỉ đăng ký 01 lần. Nếu có sự thay đổi, bổ sung thông tin trong hộ chiếu, giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh Việt Nam hoặc thị thực… thì phải khai bổ sung thông tin theo Mẫu ban hành kèm Nghị định này.

Theo đó, thủ tục đăng ký được tiến hành trực tiếp tại cơ quan cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, đơn vị kiểm soát nhập cảnh nơi có cổng kiểm soát tự động hoặc qua Cổng dịch vụ công của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, bao gồm:

- Khai đầy đủ thông tin vào tờ khai (theo mẫu);

- Xuất trình hộ chiếu, giấy tờ xuất nhập cảnh;

- Công dân Việt Nam dùng hộ chiếu đến các nước không miễn thị thực nhập cảnh thì xuất trình thị thực hoặc giấy tờ xác nhận, chứng minh được nước đến cho nhập cảnh; người nước ngoài xuất trình thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú;

- Cung cấp ảnh chân dung, vân tay theo quy định.

Đặc biệt, chỉ có 02 trường hợp được xuất cảnh, nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động gồm: Công dân Việt Nam dùng hộ chiếu gắn chíp điện tử đến các nước miễn thị thực nhập cảnh và những đối tượng đã hoàn tất thủ tục đăng ký nêu trên. Riêng công dân Việt Nam dùng hộ chiếu các nước không miễn thị thực nhập cảnh thì chỉ được xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ…

Nghị định số 77/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2020.

Tăng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân lên 11 triệu đồng/tháng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân. 

Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân được điều chỉnh như sau:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (tương đương 132 triệu đồng/năm);

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng (tương đương 52,8 triệu đồng/năm);

Các trường hợp đã tạm nộp thuế theo mức giảm trừ gia cảnh được xác định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 (sửa đổi năm 2012) được xác định lại số thuế TNCN phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết này khi quyết toán thuế TNCN năm 2020.

Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020.

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn 10 năm

Theo quy định tại Điều 27 Luật Kiến trúc 2019, từ 01/7/2020, chứng chỉ hành nghề kiến trúc có thời hạn 10 năm và được sử dụng trong phạm vi cả nước. 

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc được cấp, gia hạn cho các cá nhân đảm nhận chức danh chủ trì thiết kế kiến trúc, cá nhân chịu trách nhiệm chuyên môn về kiến trúc trong tổ chức hành nghề kiến trúc, kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có trình độ từ đại học trở lên về lĩnh vực kiến trúc;

- Có kinh nghiệm tham gia thực hiện dịch vụ kiến trúc tối thiểu là 03 năm tại tổ chức hành nghề kiến trúc hoặc hợp tác với kiến trúc sư hành nghề với tư cách cá nhân;

- Đạt yêu cầu sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Điều kiện gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc được quy định như sau:

- Chứng chỉ hành nghề kiến trúc hết thời hạn sử dụng;

- Bảo đảm phát triển nghề nghiệp liên tục;

- Không vi phạm Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề.

3 trường hợp được điều chỉnh biên chế công chức

Theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 1/6/2020 của Chính phủ, kể từ ngày 20/7/2020, vị trí việc làm và biên chế công chức, việc điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức chỉ được xem xét trong 3 trường hợp:

-  Cơ quan, tổ chức thay đổi vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao...

- Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.

Bổ sung giấy tờ có thể thay thế trong hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, từ ngày 15/7, bổ sung thêm 3 loại giấy tờ có thể sử dụng trong hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể:

- Xác nhận của người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong đó có thông tin của NLĐ; loại hợp đồng lao động (HĐLĐ) đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt HĐLĐ.

- Xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp, hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp NLĐ là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã.

- Văn bản xác nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc người lao động không có giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật.

Nâng độ tuổi quân nhân dự bị trong thời bình cao nhất lên đến 45 tuổi

Luật Lực lượng dự bị động viên được Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, thay thế Pháp lệnh Lực lượng Dự bị động viên năm 1996.

Luật này quy định cụ thể về độ tuổi của quân nhân dự bị trong thời bình. Theo đó, độ tuổi quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên như sau:

- Đối với đơn vị chiến đấu: Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị không quá 40 tuổi; hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 35 tuổi;

- Đối với đơn vị bảo đảm chiến đấu: Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 45 tuổi.

 

MINH ANH


 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT