Kết quả quyết khiếu nại của công dân Trần Thị Thanh
Đăng ngày 25-12-2020 10:31, Lượt xem: 473

UBND thành phố vừa ban hành quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Thanh (người nhận ủy quyền của bà Lê Thị Khán), trú tại K408 H76/2 Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (lần hai).

Bà Trần Thị Thanh khiếu nại Quyết định số 22912/QĐ-SLĐTBXH ngày 12-11-2019 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thành phố Đà Nẵng về việc giải quyết khiếu nại lần đầu của bà đối với Công văn số 2424/SLĐTBXH-TTr ngày 10-7-2019 của Sở LĐTBXH thành phố Đà Nẵng về việc trả đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền về trách nhiệm của Sở LĐTBXH thành phố Đà Nẵng trong việc xác lập hồ sơ công nhận liệt sĩ cho anh của bà là ông Trần Văn Đôn, sinh năm 1959, nguyên quán xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, thường trú tại phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Theo nội dung đơn khiếu nại, gia đình ông Trần Văn Đôn đã nộp hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ tại Sở LĐTBXH thành phố Đà Nẵng vào ngày 26-4-2004. Tại thời điểm này hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với người hy sinh từ 31-12-1994 trở về trước được quy định tại điểm 2 Mục II Phần A Thông tư liên tịch số 16/1998/TTLT-BLDTBXH-BQP-BCA.

Như vậy, đối với trường hợp của ông Trần Văn Đôn thì hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ phải bao gồm các giấy tờ sau:

(1) Giấy xác nhận hưởng phụ cấp lương đặc biệt 100%;

(2) Giấy báo tử đề nghị công nhận liệt sĩ (theo mẫu số 3-LS1) do Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum ký;

(3) Giấy chứng nhận tình hình thân nhân liệt sĩ do UBND phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng lập;

(4) Đơn phát hiện và đề nghị của gia đình kèm theo xác nhận của UBND phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (và chứng nhận của người biết trường hợp hy sinh của ông Trần Văn Đôn - nếu có) gửi về Công ty Công trình cầu đường bộ Gia Lai - Kon Tum (sau đổi tên thành Công ty Xây dựng Tổng hợp tỉnh Kon Tum, nay là Công ty cổ phần Xây dựng 79) hoặc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum (là cơ quan cấp trên của Công ty), do ông Đôn là trường hợp công nhân viên thoát ly;

(5) Biên bản của phiên họp tập thể hội đồng xác nhận xã nơi có người hy sinh gồm đại diện: Đảng uỷ, UBND, Mặt trận Tổ quốc, Ban thương binh xã hội, Hội cựu chiến binh, Công an, xã đội (theo mẫu số 3-LS4).

Để làm rõ việc Sở LĐTBXH thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ của ông Trần Văn Đôn hay chưa và hồ sơ có đầy đủ theo quy định tại điểm 2 Mục II Phần A Thông tư liên tịch số 16/1998/TTLT- BLĐTBXH-BQP-BCA hay không, Tổ xác minh của Thanh tra thành phố đã tiến hành làm việc với Sở LĐTBXH thành phố Đà Nẵng vào ngày 10/3/2020. Kết quả làm việc, đối chiếu với quy định tại điểm 2 Mục II Phần A Thông tư liên tịch số 16/1998/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA thì toàn bộ các giấy tờ do gia đình ông Trần Văn Đôn cung cấp cho Sở LĐTBXH thành phố Đà Nẵng đến thời điểm hiện nay vẫn chưa đầy đủ và đảm bảo tính pháp lý để các cơ quan có thẩm quyền xem xét làm thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ theo quy định của pháp luật.

Ngày 26-5-2020, UBND thành phố Đà Nẵng có Công văn số 3424/UBND- SLĐTBXH gửi UBND tỉnh Kon Tum về việc xác lập hồ sơ công nhận liệt sĩ đối với ông Trần Văn Đôn, theo đó đề nghị UBND tỉnh Kon Tum quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh phối hợp xem xét, giải quyết và có văn bản trả lời để nguyện vọng của người dân được giải quyết thỏa đáng, đúng quy định của pháp luật.

Ngày 21-9-2020, Sở LĐTBXH tỉnh Kon Tum có Công văn số 1503/SLĐTBXH-NCC gửi Cục Người có công về việc xem xét về xác lập hồ sơ liệt sĩ cho ông Trần Văn Đôn. Nội dung Công văn nêu rõ, đối với trường hợp của ông Trần Văn Đôn có đủ điều kiện xác lập hồ sơ liệt sĩ theo quy định hay không, để có cơ sở trả lời cho gia đình ông Trần Văn Đôn các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng được biết và tiến hành xác lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với trường hợp của ông Trần Văn Đôn. Vì vậy, Sở LĐTBXH tỉnh Kon Tum đề nghị Cục Người có công xem xét trả lời. Nếu đủ điều kiện, Sở LĐTBXH tỉnh Kon Tum sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiến hành xác lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với trường hợp của ông Trần Văn Đôn theo quy định.

Ngày 14-10-2020, lãnh đạo UBND thành phố tổ chức đối thoại với công dân và kết luận, Sở LĐTBXH thành phố Đà Nẵng không có trách nhiệm xác lập hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ đối với trường hợp của ông Trần Văn Đôn là đúng với các quy định của pháp luật. Về trình tự, thủ tục và thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu là đúng quy định của Luật Khiếu nại, Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3-10-2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, Thông tự số 07/2013/TT-TTCP ngày 30-10-2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính và Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 13-6-2016 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Từ những nhận định và căn cứ trên, UBND thành phố quyết định không chấp nhận nội dung khiếu nại của bà Trần Thị Thanh đối Quyết định số 22912/QĐ-SLĐTBXH ngày 12-11-2019 của Giám đốc Sở LĐTBXH thành phố Đà Nẵng về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Thanh (lần đầu). Công nhận và giữ nguyên nội dung Quyết định số 22912/QĐ-SLĐTBXH ngày 12-11-2019 của Giám đốc Sở LĐTBXH thành phố Đà Nẵng về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Thanh (lần đầu). Nếu không đồng ý với quyết định này, bà Trần Thị Thanh có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác